ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, 31-60

31. Սահմանադրական ո՞ր սկզբունքից է անմիջականորեն բխում ՀՀ-ում պարտադիր սահմանադրական արդարադատություն ունենալու անհրաժեշտությունը.

Correct! Wrong!

32. Նշվածներից ո՞րն է սխալ․

Correct! Wrong!

33. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման՝ բողոքարկման իրավունքը.

Correct! Wrong!

34. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն արժեք է.

Correct! Wrong!

35. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ թվարկված իրավական ակտերից ամենաբարձր իրավաբանական ուժ ունեն.

Correct! Wrong!

36. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ կուսակցությունների գործունեությունը չի կարող հակասել.

Correct! Wrong!

37. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ շրջակա միջավայրի պահպանության մասին պարտավոր է հոգ տանել

Correct! Wrong!

38. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու հարաբերությունները կարող են կարգավորվել.

Correct! Wrong!

39. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես.

Correct! Wrong!

40. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք.

Correct! Wrong!

41. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ու˚մ կողմից և ի˚նչ ժամկետով է ընտրվում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը.

Correct! Wrong!

42. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա տարածվում է.

Correct! Wrong!

43. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի ապաքաղաքականացվածության պահանջը նշանակում է, որ.

Correct! Wrong!

44. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները դադարում են.

Correct! Wrong!

45. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ նվազագույն աշխատավարձի չափը ՀՀ-ում սահմանվում է.

Correct! Wrong!

46. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավասությունների և հնարավորությունների շրջանակում.

Correct! Wrong!

47. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն.

Correct! Wrong!

48. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ՀՀ-ում պետական իշխանությունն իրականացվում է ՀՀ Սահմանադրությանը և օրենքին համապատասխան.

Correct! Wrong!

49. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար.

Correct! Wrong!

50. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ամուսնության տարիքը սահմանվում է.

Correct! Wrong!

51. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ամուսնանալու ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով.

Correct! Wrong!

52. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ազատ տեղաշարժվելու իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

53. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ կրոնական կազմակերպությունները.

Correct! Wrong!

54. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ վավերացված միջազգային պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում.

Correct! Wrong!

55. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ինքնաբուխ հավաքների իրականացման համար.

Correct! Wrong!

56. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ազատորեն միավորվելու իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

57. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ միավորումների գործունեությունը կարող է կասեցվել կամ արգելվել օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով.

Correct! Wrong!

58. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ օրենքով սահմանված դեպքերում կուսակցության գործունեությունը կարող է կասեցվել.

Correct! Wrong!

59. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին.

Correct! Wrong!

60. Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ ընտրելու և ընտրվելու, ինչպես նաև հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք չունեն.

Correct! Wrong!

ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, 31-60