ՀՀ քրեական իրավունք, 541-570

541. Հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չվճարելու հիմնական հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ է.

Correct! Wrong!

542. Որքա՞ն գումարն է համարվում առանձնապես խոշոր չափ «հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չվճարելը» հանցակազմում.

Correct! Wrong!

543. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ տուգանքը դրամական տուժանք է, որը սահմանվում է պատիժ նշանակելու պահին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի.

Correct! Wrong!

544. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ տուգանքի չափը դատարանը որոշում է.

Correct! Wrong!

545. Ա-ն առանց պետական գրանցման ապօրինաբար զբաղվել է մասնավոր բժշկական գործունեությամբ, որի ժամանակ տուժողի առողջությանը անզգուշությամբ պատճառել է ծանր վնաս: Ա-ի արարքում առկա է.

Correct! Wrong!

546. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ եթե դատապարտվողն ի վիճակի չէ անհապաղ և ամբողջությամբ վճարելու նշանակված տուգանքը, ապա դատարանը.

Correct! Wrong!

547. ՀՀ քրեական օրենսգիրքը հանցագործություն է դիտարկում՝

Correct! Wrong!

548. ՀՀ քրեական օրենսգիրքը հանցագործություն է դիտարկում՝

Correct! Wrong!

549. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 125.1 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ մարդու օրգանների (և) կամ հյուսվածքների ապօրինի շրջանառությունն իր մեջ ներառում է.

Correct! Wrong!

550. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 127.1 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ եվգենիկական փորձերը.

Correct! Wrong!

551. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 127.1 հոդվածի 2-րդ մասով որպես եվգենիկական փորձեր իրականացնելու ծանրացնող հանգամանք նախատեսված չէ.

Correct! Wrong!

552. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 127.2 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ մարդու վերարտադրողական կլոնավորում է համարվում.

Correct! Wrong!

553. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 127.2 հոդվածի 2-րդ մասով որպես մարդու վերարտադրողական կլոնավորման ծանրացուցիչ հանգամանք նախատեսված չէ.

Correct! Wrong!

554. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 130.1 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ բուժաշխատողի մասնագիտական, ինչպես նաև ոչ մասնագիտական օժանդակող գործունեությանը խոչընդոտելը հանգեցնում է քրեական պատասխանատվության.

Correct! Wrong!

555. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 339-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ ցուցմունք տալուց հրաժարված անձը.

Correct! Wrong!

556. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154.9 հոդվածով նախատեսված հանցագործության` ընտրակաշառքի միջնորդության սուբյեկտ կարող է լինել`

Correct! Wrong!

557. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 273-րդ հոդվածի համաձայն` շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը հանցագործություն է համարվում`

Correct! Wrong!

558. Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը սահմանված են`

Correct! Wrong!

559. «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված` ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության միջոցների բովանդակությունը կազմող պահանջները ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի կողմից դիտավորությամբ չկատարելը ՀՀ քրեական օրենսգրքով`

Correct! Wrong!

560. Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը սահմանված են`

Correct! Wrong!

561. Ա-ն մարդաշատ փողոցում դանակի երկու հարվածով սպանել է իր հետ թշնամական հարաբերությունների մեջ գտնվող Բ-ին և դեպքի պատճառով հավաքվածներից մեկին հրելով ՝ դիմել է փախուստի: Որակե՛լ Ա-ի հանցանքը.

Correct! Wrong!

562. Ա-ն, աշխատանքից վերադառնալով տուն, մեկ անգամ ձեռքով հարվածել է 10-ամյա երեխային ծեծի ենթարկող կնոջը, որը կարճ ժամանակով կորցրել է գիտակցությունը: Ուշքի գալուց հետո կինը տան խոհանոցում օգտագործել է խիստ ներգործող նյութ և ինքնասպան եղել: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

563. Ա-ն, մարդաշատ վայրում պատահաբար նկատելով իր թշնամի Բ-ին, հայհոյանք տալով հարձակվում է նրա վրա և հարվածներ հասցնում, որի հետևանքով Բ-ն ստանում է միջին ծանրության մարմնական վնասվածք: Որակե՛լ Ա-ի գործողությունները.

Correct! Wrong!

564. 2018 թվականի հունվարի 20-ին Ա-ն ու Բ-ն Դ-ի տանը օղի օգտագործելիս առաջարկում են վերջինիս նույնպես միանալ իրենց, սակայն, ստանալով մերժում, նրանք Դ-ին փակում են չջեռուցվող սառը սենյակում և վերջինիս ջեռքերը կապում մահճակալի ոտքից՝ ասելով. «Եթե փոշմանես, ձա՛յն տուր»: Շարունակելով հարբեցողությամբ զբաղվելը՝ նրանք մոռանում են Դ-ի մասին: Առավոտյան Դ-ին հայտնաբերում են ցրտահարությունից մահացած: Որակե՛լ Ա-ի ու Բ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

565. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154.2 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության օբյեկտիվ կողմը կարող է դրսևորվել`

Correct! Wrong!

566. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154.2 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործության օբյեկտիվ կողմը կարող է դրսևորվել`

Correct! Wrong!

567. Նշված արարքներից ո՞րը կարող է որակվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154.2 հոդվածի 5-րդ մասով`

Correct! Wrong!

568. Շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը սահմանված են`

Correct! Wrong!

569. Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու մասին որոշում կայացնելու դեպքում դատարանը սահմանում է փորձաշրջան.

Correct! Wrong!

570. Հանցագործության համար դատապարտված անձը ներման ակտով կարող է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 541-570