ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 1-50

1. Քրեական հետապնդման հարուցում է համարվում.

Correct! Wrong!

2. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի՝ քրեական հետապնդման դադարեցում է համարվում.

Correct! Wrong!

3. Դատավարության ո՞ր մասնակիցներն են հանդես գալիս պաշտպանության կողմում.

Correct! Wrong!

4. Ո՞ր մարմնի որոշմամբ է կատարվում բնակարանի խուզարկությունը.

Correct! Wrong!

5. Ի՞նչ լեզվով է տարվում Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական դատավարությունը.

Correct! Wrong!

6. Ո՞վ իրավունք ունի հարուցել քրեական գործ.

Correct! Wrong!

7. Թվարկվածներից ո՞րը ըստ էության լուծող դատական ակտ չէ.

Correct! Wrong!

8. Ինչպիսի՞ լիազորություն չունի դատախազը.

Correct! Wrong!

9. Ինչպիսի՞ լիազորություն չունի դատախազը քրեական գործի մինչդատական վարույթի ընթացքում.

Correct! Wrong!

10. Ինչպիսի՞ լիազորություն չունի դատախազը (մեղադրողը) քրեական գործը դատարանի կողմից քննելիս.

Correct! Wrong!

11. Ինչպիսի՞ լիազորություն չունի քննիչը քրեական գործի քննության ընթացքում.

Correct! Wrong!

12. Ինչպիսի՞ որոշում չի կարող կայացնել հետաքննության մարմինը.

Correct! Wrong!

13. Ի՞նչ իրավունք չունի տուժողը.

Correct! Wrong!

14. Ո՞ր պահից է անձը դադարում կասկածյալ լինելուց.

Correct! Wrong!

15. Կասկածյալի հետ անհրաժեշտ քննչական գործողություններ կատարելու դեպքում քննիչը իրավունք ունի՞ կասկածյալի և իր պաշտպանի տեսակցության ժամկետը սահմանափակել.

Correct! Wrong!

16. Քրեական գործի վարույթի ընթացքում թվարկված դատավարության ո՞ր մասնակիցներն իրավունք ունեն ունենալ օրինական ներկայացուցիչ.

Correct! Wrong!

17. Քրեական դատավարության համապատասխան մասնակցի օրինական ներկայացուցիչների միջև անհամաձայնության դեպքում ո՞վ է ընտրում, թե նրանցից ով պետք է մասնակցի որպես օրինական ներկայացուցիչ.

Correct! Wrong!

18. Քրեական դատավարության ո՞ր մասնակիցներն իրավունք ունեն ունենալ ներկայացուցիչ.

Correct! Wrong!

19. Քրեական գործով վարույթի կարգը որոշվում է այն քրեադատավարական օրենքով, որը գործում է.

Correct! Wrong!

20. Ընթերական իրավունք չունի.

Correct! Wrong!

21. Վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վճռաբեկ դատարանը քննում է.

Correct! Wrong!

22. Մեղադրողին հայտնված բացարկը լուծում է.

Correct! Wrong!

23. Քրեական դատավարությունում ապացույցի թույլատրելիությունը հիմնավորելու պարտականությունն ընկած է.

Correct! Wrong!

24. Կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու կամ կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ դատարան դիմելու իրավունք ունեն.

Correct! Wrong!

25. Քրեական դատավարությունում գրավի արժեքի ապացուցման պարտականությունը կրում է.

Correct! Wrong!

26. Ո՞վ իրավունք ունի ժամանակավոր դադարեցնել հանրային ծառայության մեջ գտնվող կասկածյալի կամ մեղադրյալի պաշտոնավարությունը.

Correct! Wrong!

27. Ո՞ր դեպքում է քրեական դատավարությունում հարուցված քաղաքացիական հայցն ազատվում պետական տուրքի գանձումից.

Correct! Wrong!

28. Քրեական գործի վարույթի ընթացքում ե՞րբ կարող է հարուցվել քաղաքացիական հայց.

Correct! Wrong!

29. Երկու կամ ավելի հանցագործությունների վերաբերյալ գործերն առաջին ատյանի տարբեր դատարաններին ընդդատյա լինելու դեպքում գործը քննում է.

Correct! Wrong!

30. Քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները կարող են ստանալ.

Correct! Wrong!

31. Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված դատավարական ժամկետները հաշվվում են.

Correct! Wrong!

32. Քրեական գործ հարուցելու դեպքում ի՞նչ դատավարական փաստաթուղթ է ուղարկվում հանցագործության մասին հաղորդած ֆիզիկական անձին.

Correct! Wrong!

33. Քրեական գործ հարուցելը մերժելու վերաբերյալ որոշումը դատարանի կողմից վերացվելուց հետո.

Correct! Wrong!

34. Ի՞նչ լիազորություն չունի քննչական բաժնի պետը.

Correct! Wrong!

35. Քրեական գործի նյութերին մեղադրյալի կամ նրա պաշտպանի ծանոթանալու ժամկետը կարող է սահմանափակվել.

Correct! Wrong!

36. Մինչև տասնվեց տարեկան վկայի հարցաքննությանը պարտադիր է.

Correct! Wrong!

37. Ձերբակալված կասկածյալի հարցաքննությանը պաշտպանի մասնակցությունն անհապաղ ապահովելու անհնարինության դեպքում քննիչը պարտավոր է նրա մասնակցությունն ապահովել կասկածյալին արգելանքի վերցնելուց հետո.

Correct! Wrong!

38. Նշված անձանցից ու՞մ նկատմամբ քննիչն իրավունք ունի կայացնել որոշում` քննում կատարելու մասին.

Correct! Wrong!

39. Ստորև թվարկված ո՞ր անձանց են առարկաները ճանաչման ներկայացնելիս նախապես նախազգուշացնում ցուցմունքներ տալուց հրաժարվելու կամ խուսափելու, ակնհայտ սուտ ցուցմունքներ տալու համար սահմանված քրեական պատասխանատվության մասին.

Correct! Wrong!

40. Որո՞նք են առգրավում կատարելու հիմքերը

Correct! Wrong!

41. Մեղադրյալի գույքի վրա կալանք դնելու ընթացքում կարո՞ղ է կալանք դրվել ամուսինների կամ ընտանիքի համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքի վրա.

Correct! Wrong!

42. Նախաքննության ժամկետները կարող է երկարացնել.

Correct! Wrong!

43. Նախնական քննության տվյալները.

Correct! Wrong!

44. Բնակարանի խուզարկության մասին միջնորդությունը դատավորի կողմից պետք է քննվի.

Correct! Wrong!

45. Դատարանի որոշմամբ իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումները հապաղում չհանդուրժող դեպքերում (առանց նախնական դատական վերահսկողության) միջոցառումներ իրականացնող մարմինը քանի՞ ժամվա ընթացքում այդ մասին պետք է ծանուցի դատարանին.

Correct! Wrong!

46. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու մասին միջնորդությունը դատարանը պետք է քննարկի և որոշում կայացնի.

Correct! Wrong!

47. Քրեական հետապնդման մարմինների անօրինական և անհիմն որոշումների և գործողությունների դեմ ներկայացված բողոքներն ի՞նչ ժամկետում պետք է քննվեն դատավորի կողմից.

Correct! Wrong!

48. Քրեական գործը դատական քննության նախապատրաստելիս դատավորը ինչպիսի՞ որոշում չի կարող կայացնել.

Correct! Wrong!

49. Քրեական գործով վարույթը կարող է կասեցվել, երբ.

Correct! Wrong!

50. Արտաշիրմում կատարելիս պարտադիր պետք է մասնակից դարձվեն.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 1-50