ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 91-120

91. Քանի՞ նախնական դատական նիստ կարող է հրավիրել ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

92. Ե՞րբ է դատավորը որոշում կայացնում վարչական գործը դատաքննության նշանակելու մասին.

Correct! Wrong!

93. Հայցի ապահովման միջնորդություն կարող է ներկայացվել.

Correct! Wrong!

94. ՀՀ վարչական դատավարությունում հայցի ապահովման միջոց չէ.

Correct! Wrong!

95. ՀՀ վարչական դատարանն իրավունք ունի հայցի ապահովման մեկ միջոցը.

Correct! Wrong!

96. Ստորև նշվածներից ո՞ր դեպքը վարչական գործի քննության ցանկացած փուլում վարույթի կարճման հիմք չէ.

Correct! Wrong!

97. Ստորև նշվածներից ո՞ր դեպքը վարչական գործի քննության ցանկացած փուլում վարույթի կարճման հիմք է.

Correct! Wrong!

98. ՀՀ վարչական դատարանը պարտավոր է կասեցնել գործի վարույթը, եթե.

Correct! Wrong!

99. ՀՀ վարչական դատարանն իրավունք ունի կասեցնել գործի վարույթը, եթե.

Correct! Wrong!

100. Գործի վարույթը կասեցնելու մասին որոշումը վերացվելու դեպքում գործի վարույթը.

Correct! Wrong!

101. ՀՀ վարչական դատարանում դատաքննությունը ինչպե՞ս և որտե՞ղ է անցկացվում.

Correct! Wrong!

102. Դատավարության մասնակիցները և այլ անձինք ինչպե՞ս են դիմում ՀՀ վարչական դատարանին.

Correct! Wrong!

103. Վարչական դատավարության մասնակիցները և այլ անձինք դատական նիստում դատարանի և մյուս կողմի հետ ինչպե՞ս են հաղորդակցվում.

Correct! Wrong!

104. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ ի՞նչ է անում նախագահողը դատական նիստը բացելուց անմիջապես հետո.

Correct! Wrong!

105. Նախագահողի կողմից դատական նիստը բացելուց, դատարանի կազմը և քննության ենթակա գործը հրապարակելուց հետո ՀՀ վարչական դատարանին ինչի՞ մասին է զեկուցում դատական նիստի քարտուղարը.

Correct! Wrong!

106. Ո՞վ է պարզում դատական նիստին ներկայացած վարչական դատավարության մասնակիցների և այլ անձանց ինքնությունը, ստուգում ներկայացուցիչների լիազորությունները.

Correct! Wrong!

107. Դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին պատշաճ կարգով ծանուցված վարչական դատավարության մասնակիցների չներկայանալը.

Correct! Wrong!

108. ՀՀ վարչական դատարանն իրավասու չէ հետաձգելու գործի դատաքննությունը, եթե.

Correct! Wrong!

109. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ գործի քննության մինչև ո՞ր փուլը հայցվորն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության լրիվ կամ մասնակի հրաժարվելու իր պահանջներից.

Correct! Wrong!

110. Ի՞նչ է անում ՀՀ վարչական դատարանը, եթե դատական վիճաբանությունների ժամանակ անհրաժեշտ է համարում գործի համար նշանակություն ունեցող նոր հանգամանքներ պարզել կամ նոր ապացույցներ ձեռք բերել կամ հետազոտել.

Correct! Wrong!

111. Վեճն ըստ էության լուծելու դեպքում ՀՀ վարչական դատարանը կայացնում է.

Correct! Wrong!

112. Ե՞ րբ ՀՀ վարչական դատարանը կարող է կայացնել գրավոր դատաքննություն կիրառելու մասին որոշում.

Correct! Wrong!

113. Ստորև նշված ո՞ր դեպքում վարչական գործով չի կիրառվում արագացված դատաքննություն.

Correct! Wrong!

114. ՀՀ վարչական դատարանը կարող է կայացնել արագացված դատաքննություն կիրառելու մասին որոշում.

Correct! Wrong!

115. Դատարանն իրավունք չունի վարչական դատավարությանը մասնակցող անձանց, ներկայացուցիչներին և դատական նիստին ներկա այլ անձանց նկատմամբ կիրառելու սանկցիաներ.

Correct! Wrong!

116. Նախազգուշացումը և նիստերի դահլիճից հեռացնելը կիրառվում են.

Correct! Wrong!

117. Դատավարության մասնակիցները ե՞րբ կարող են կնքել հաշտության համաձայնություն.

Correct! Wrong!

118. Ո՞ր պահից են օրինական ուժի մեջ մտնում ՀՀ վարչական դատարանի` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը.

Correct! Wrong!

119. Գործի նոր քննության ժամանակ.

Correct! Wrong!

120. Ու՞մ է ուղարկվում ՀՀ վարչական դատարանի լրացուցիչ որոշումը.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 91-120