ՀՀ սահմանադրական իրավունք, 2021, 91-100

91. Ձայների ինչպիսի՞ մեծամասնությամբ է ընտրվում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահը.

Correct! Wrong!

92. ՀՀ սահմանադրական դատարանը գործը քննում է.

Correct! Wrong!

93. Հիմնական իրավունքները և ազատությունները տարածվում են նաև իրավաբանական անձանց վրա.

Correct! Wrong!

94. Ըստ ՀՀ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշման` ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պարտականությունների և պատասխանատվության տեսակները, չափերը ու հարկադրանքի միջոցները սահմանելիս.

Correct! Wrong!

95. Յուրաքանչյուր ոք ունի.

Correct! Wrong!

96. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն՝ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունեն՝

Correct! Wrong!

97. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը․

Correct! Wrong!

98. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը․

Correct! Wrong!

99. Ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ սահմանադրական օրենքներ են՝

Correct! Wrong!

100. Ըստ ՀՀ Սահմանադրության՝ սահմանադրական օրենքներ ընդունում է՝

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

ՀՀ սահմանադրական իրավունք, 2021, 91-100