ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 197-226

197. Կաշառք ստանալու հանցանքում որքա՞ն գումարն է համարվում առանձնապես խոշոր չափ.

Correct! Wrong!

198. Ո՞րն է "կաշառքի միջնորդություն" հանցակազմի բնորոշումը՝ ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի.

Correct! Wrong!

199. "Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը" հանցանքում որքա՞ն գումարն է համարվում խոշոր չափ.

Correct! Wrong!

200. Ստորև բերված ո՞ր դեպքն է պարունակում "պաշտոնատար անձի կոչումը կամ իշխանությունն ինքնակամ յուրացնելու" հանցակազմ.

Correct! Wrong!

201. "Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը" հանցանքում որքա՞ն գումարն է համարվում առանձնապես խոշոր չափ.

Correct! Wrong!

202. Սուտ մատնությունը քրեորեն պատժելի է, եթե.

Correct! Wrong!

203. Ներքոհիշյալ ո՞ր դեպքում "սուտ մատնություն" հանցանքը որակյալ չի համարվում: Այն դեպքում, երբ այն.

Correct! Wrong!

204. "Սուտ մատնություն" հանցանքը ավարտված է համարվում, եթե.

Correct! Wrong!

205. Վաշխառության որակյալ հատկանիշ է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

206. Ներքոհիշյալ ո՞ր հատկանիշն է, որ «վնասաբեր ծրագրեր մշակելը, օգտագործելը և տարածելը» հանցանքը չի դարձնում որակյալ.

Correct! Wrong!

207. Ակնհայտ սխալ թարգմանություն կատարելը ներքոհիշյալ ո՞ր դեպքում չի համարվում որակյալ հանցանք: Այն դեպքում, երբ այն.

Correct! Wrong!

208. Ո՞րն է "հրամանը չկատարելը" հանցանքի բնորոշումը՝ ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 1-ին մասի.

Correct! Wrong!

209. Ներքոհիշյալ ո՞ր դեպքում "հրամանը չկատարելը" հանցանքը որակյալ չի համարվում.

Correct! Wrong!

210. Պետի կողմից տրված ակնհայտ անօրինական հրամանի չկատարումը ստորադասի կողմից կարելի՞ է դիտել "հրամանը չկատարելը" հանցանք և չկատարողին քրեական պատասխանատվության կանչել.

Correct! Wrong!

211. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի՝ գույքի բռնագրավումը.

Correct! Wrong!

212. Դասալքության պարտադիր հատկանիշն է.

Correct! Wrong!

213. Ա-ն, կասկածելով իր տղայի կնոջն ամուսնուն դավաճանելու մեջ, պարբերաբար բացում է վերջինիս ուղարկած նամակները և ծանոթանում է դրանց բովանդակությանը: Դրանցից մեկում նա գտնում է իր կասկածների հաստատում և եղելությունը ներկայացնում է տղային: Որակե՛լ Ա-ի արարքը․

Correct! Wrong!

214. Ա-ի երկու տարեկան երեխային, որի մայրը մահացած է, առանց Ա-ի համաձայնության, իրենից վերցրել է երեխայի մայրական տատիկը՝ Բ-ն, և հրաժարվում է երեխային վերադարձնել՝ նրան պահելով գաղտնի վայրում: Որակե՛լ Բ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

215. Տուգանքը կիրառվում է.

Correct! Wrong!

216. Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություն չէ.

Correct! Wrong!

217. Արարքի հանցավորությունը, դրա պատժելիությունը և քրեաիրավական այլ հետևանքները որոշվում են.

Correct! Wrong!

218. Անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության.

Correct! Wrong!

219. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի (մարդասիրության սկզբունքը)՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը ծառայում է.

Correct! Wrong!

220. Արարքի հանցավորությունը և պատժելիությունը որոշվում են.

Correct! Wrong!

221. Պատասխանատվությունը մասնակիորեն մեղմացնող և միաժամանակ պատասխանատվությունը մասնակիորեն խստացնող oրենքը.

Correct! Wrong!

222. ՀՀ տարածքից դուրս հանցանք կատարած և ՀՀ-ում գտնվող oտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք.

Correct! Wrong!

223. Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հանցանք կատարած և Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող oտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին, ապա.

Correct! Wrong!

224. Հանցագործություն է համարվում.

Correct! Wrong!

225. Հանցագործություն չի համարվում այն գործողությունը կամ անգործությունը, որը թեև ձևականորեն պարունակում է ՀՀ քրեական oրենսգրքով նախատեսված որևէ արարքի հատկանիշներ, սակայն իր նվազ կարևորության պատճառով հասարակական վտանգավորություն չի ներկայացնում, այսինքն.

Correct! Wrong!

226. Ստորև բերված ո՞ր դեպքում հանցագործությունների ռեցիդիվը չի համարվում վտանգավոր.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 197-226