ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 254-282

254. Կալանքը անչափահասի նկատմամբ.

Correct! Wrong!

255. Որպես դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց` ժամանցի ազատության սահմանափակումը և անչափահասի վարքագծի նկատմամբ հատուկ պահանջների սահմանումը չի կարող արտահայտվել.

Correct! Wrong!

256. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոց նշանակելիս դատարանը հաշվի է առնում.

Correct! Wrong!

257. Որքա՞ն է մեղադրական դատավճռի վաղեմության ժամկետը դիտավորյալ հանցագործության համար դատապարտված լինելու դեպքում, եթե այդ հանցագործության համար նախատեսված է ազատազրկում` 1-3 տարի ժամկետով.

Correct! Wrong!

258. Հանցանք կատարած անձին բռնելու համար անհրաժեշտ միջոցների սահմանազանցմամբ առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու հանցագործության (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 115-րդ հոդված) սուբյեկտ են.

Correct! Wrong!

259. Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցում են համարվում.

Correct! Wrong!

260. Այլ անձին մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի հարուցիչով վարակելու ակնհայտ վտանգի ենթարկելը.

Correct! Wrong!

261. Եթե հանցանքների համակցությունն ընդգրկում է միայն միջին ծանրության և ոչ մեծ ծանրության հանցանքներ, ապա վերջնական պատիժը նշանակվում է.

Correct! Wrong!

262. Ա-ն վիճելով իր ընկերուհու հետ, ով աշխատում է ինքնաթիռում ուղեկցորդուհի, զանգահարում է օդանավակայան և հայտնում, որ ինքնաթիռում, որի ուղղությունն է Երևան-Մոսկվա, տեղադրված է ռումբ, որը կաշխատի թռիչքից 30 րոպե անց: Դրա հետ կապված թռիչքը հետաձգվում է, իսկ ուղևորները դուրս են բերվում ինքնաթիռից: Ստուգման արդյունքում պարզվում է, որ այդ տեղեկությունը սուտ է: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

263. Հիվանդին օգնություն ցույց չտալու համար քրեական պատասխանատվության է ենթակա.

Correct! Wrong!

264. Դատարանի վճռով 28-ամյա Ա-ից հօգուտ նրա հիվանդ ծնողի որոշվել է բռնագանձել ալիմենտ, սակայն Ա-ն դատարանի վճիռը մեկ տարի է չի կատարում՝ պատճառաբանելով, որ երբ ինքը անչափահաս է եղել, հայրը նրան չի պահել, զբաղվել է հարբեցողությամբ, մշտապես փոխել է բնակության վայրը, որպեսզի ընտանիքին օգնություն ցույց չտա և այլն: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

265. Եթե անձը միջին ծանրության հանցագործության համար դատապարտվել է չորս տարի ժամկետով ազատազրկման, ապա նրա դատվածությունը կմարվի պատիժը կրելուց.

Correct! Wrong!

266. Ոչ մի տեղ չաշխատած Ա-ն, իր հինգ տարեկան տղայի հետ մշտապես քաղաքից քաղաք տեղափոխվելով, տղային հարկադրում է մուրացկանություն կատարել: Օրվա հավաքված գումարը ծախսում է ալկոհոլային խմիչքի օգտագործման վրա` տղային թողնելով ընդամենը հացի գումար: Ձերբակալման ժամանակ Ա-ն հայտարարում է, որ չի կարողացել գտնել աշխատանք, դրա համար հարկադրված է եղել տեղափոխվել վայրից վայր և երեխայի հետ միասին մուրացկանություն անել: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

267. Մարդու անձնական կամ ընտանեկան գաղտնիք համարվող տեղեկություններն առանց նրա համաձայնության oգտագործելը կամ հրապարակային ելույթներով, հրապարակայնորեն ցուցադրվող ստեղծագործություններով կամ լրատվության միջոցներով այդպիսի տեղեկություններ տարածելը կամ հավաքելը կամ պահելը.

Correct! Wrong!

268. Իմանալով, որ հարևանությամբ ապրող Ա-ն չի համարվում նրան դաստիարակող անձանց երեխան, Բ-ն Ա-ի 18 տարին լրանալու օրը, ցանկանալով նրան ցավ պատճառել, պատմում է նրա որդեգրման պատմությունը: Երբ ասվածը հաստատում են որդեգրողները, Ա-ն իրեն գցում է բազմաբնակարան շենքի 8-րդ հարկից: Որակե՛լ Բ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

269. Ա-ն, ազատվելով ազատազրկման վայրից, իրենց շենքի բակում հավաքում է երեխաներին և, պատմելով իր հանցավոր անցյալի մասին, համոզում է նրանց, որ երիտասարդ տարիները ազատազրկման վայրում անցկացնելուց հետո միայն կարող են իրենց իսկական տղամարդ զգալ: Ան ենթակա՞ է քրեական պատասխանատվության.

Correct! Wrong!

270. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի՝ գործադուլի մասնակցելուն կամ oրինական գործադուլի մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

71. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 156-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործությունը (հղի կնոջը կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձին աշխատանքի ընդունելուց անհիմն հրաժարվելը կամ աշխատանքից անհիմն ազատելը) ուղղված է.

Correct! Wrong!

272. Ստորև բերված ո՞ր դեպքում կրոնական կամ հասարակական միավորում կազմելը կամ ղեկավարելը հանցագործություն չէ.

Correct! Wrong!

273. Ստորև նկարագրված գործողություններից ո՞րը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 169-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործություն (որդեգրման գաղտնիքը հրապարակելը կամ որդեգրման համաձայնություն տալուն հակելը կամ հարկադրելը) չի համարվի.

Correct! Wrong!

274. Երեխային դաստիարակելու պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար քրեական պատասխանատվության կարող են ենթարկվել.

Correct! Wrong!

275. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 171-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության կատարման համար (երեխայի կյանքի անվտանգության ապահովման կամ առողջության պահպանման պարտականությունը չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը) քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել.

Correct! Wrong!

276. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի (առանձնակի արժեք ունեցող առարկաներ հափշտակելը) իմաստով ո՞ր առարկաները չեն համարվում առանձնակի արժեք ունեցող.

Correct! Wrong!

277. Խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով սեփականատիրոջը կամ գույքի այլ տիրապետողին խոշոր չափերի վնաս պատճառելը, եթե բացակայում են հափշտակության հատկանիշները.

Correct! Wrong!

278. Որպեսզի ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը քրեական պատասխանատվություն առաջացնի, պարտադիր պայման է.

Correct! Wrong!

279. Որպեսզի ուրիշի գույքն անզգուշությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը քրեական պատասխանատվություն առաջացնի, պարտադիր պայման է.

Correct! Wrong!

280. Օրինական ձեռնարկատիրական և այլ տնտեսական գործունեությանը խոչընդոտելու համար քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել.

Correct! Wrong!

281. Հարկային տեսչությունում հաշվառված համապատասխանաբար «Ն», «Մ» ու «Թ» ՍՊ ընկերությունների տնօրեն Մ-ն իր ընկեր Գ-ի միջոցով ծանոթացել է հարկային տեսչությունում հաշվառված «Ջ» ԲԲ ընկերության տնօրեն Ա-ի հետ և վերջինիս կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր տրամադրելու առաջարկի շուրջ ձեռք բերելով պայմանավորվածություն` առանց ապրանքների մատակարարման` գումարի 8,5 տոկոսի վճարման դիմաց, իր երեք ՍՊ ընկերությունների անունից կազմել ու Գ-ի միջոցով «Ջ» ԲԲ ընկերությանն է տրամադրել թվով 16` ընդհանուր առմամբ 74.993.718 ՀՀ դրամի կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր` «Ն» ՍՊԸ-ով` 71.154.000 ՀՀ դրամի, «Մ» ՍՊԸ-ով` 2.319.000 ՀՀ դրամի, «Թ» ՍՊԸ-ով` 1.520.718 ՀՀ դրամի: Որակե՛լ Մ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

282. Վարկը ոչ նպատակային օգտագործելը հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 254-282