ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 29-52

29. Ա-ն ավազակային հարձակում կատարելու ժամանակ կիրառել է արճիճից պատրաստված ատրճանակի մակետ, որը շատ նման է իրական ատրճանակին, բայց փաստացի հնարավոր չէ կրակ արձակել, սակայն դրանով հարվածել է մարդու գլխին: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

30. Անձը, մտնելով հիմնարկի հաշվապահության սենյակ, այնտեղից իր հետ տանում է մի փաթեթ հաշվապահական ձևաթղթեր, որոնք իրենցից տնտեսական որևէ արժեք չեն ներկայացնում և հաշվառված ու համարակալված չեն: Տվյալ անձը նպատակ չի հետապնդել այդ ձևով հափշտակություն կատարել: Որակե՛լ նրա արարքը.

Correct! Wrong!

31. Հանցագործության տեսակը որոշելու համար անհրաժեշտ է ղեկավարվել.

Correct! Wrong!

32. Հանցագործության ո՞ր տեսակին է դասվում այն դիտավորյալ հանցանքը, որի համար նախատեսված է ազատազրկում` 4-8 տարի ժամկետով.

Correct! Wrong!

33. Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը նշանակում է, որ.

Correct! Wrong!

34. Ա-ն ու Բ-ն ալկոհոլի օգտագործման ժամանակ որոշում են հումորի համար իրենց ղեկավարին` ալկոհոլից հարբած Գ-ին գետում թրջել և հրում են վերջինիս՝ գցելով գետը: Չկարողանալով հաղթահարել ջրի հոսքը՝ Գ-ն սկսում է խեղդվել, սակայն Ա-ն և Բ-ն տեսնելով, որ գետի հոսանքը ուժեղ է, չեն օգնում Գ-ին, և վերջինս խեղդվում է: Վախենալով հնարավոր պատասխանատվությունից՝ նրանք դիակը ջրից հանում և այրում են: Քանի որ տուն վերադառնալու ճանապարհին Ա-ն կարծիք է արտահայտում, որ նպատակահարմար է մեղայականով ներկայանալ ոստիկանություն, դրա համար նախկինում ավազակության համար երկու անգամ դատապարտված Բ-ն, որոշելով ձերբազատվել Ա-ից, սպանում է նրան: Բ-ն ենթակա է քրեական պատասխանատվության.

Correct! Wrong!

35. Ապրանքային նշանն ապօրինի օգտագործելն օբյեկտիվ կողմից կատարվում է.

Correct! Wrong!

36. Քրեորեն պատժելի է սառը, նետողական և գազային զենք ապօրինի.

Correct! Wrong!

37. Նյութական հանցակազմի բնութագիրն է.

Correct! Wrong!

38. Անձը, գտնվելով ցմահ ազատազրկման մեջ, պատիժը կրելու ընթացքում ուղղիչ հիմնարկության աշխատակցին դիտավորությամբ պատճառել է առողջության ծանր վնաս: Նրա նկատմամբ նախաքննություն պե՞տք է կատարվի և դատաքննություն տարվի.

Correct! Wrong!

39. Որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը, որպես լրացուցիչ պատժատեսակ, նշանակվում է.

Correct! Wrong!

40. Նշված հանցագործություններից որի՞ համար քրեական պատասխանատվության ենթակա չէ 14-16 տարեկան անձը.

Correct! Wrong!

41. Ստորև բերված ո՞ր դեպքում է զենք կրելու իրավունք ունեցող անձի կողմից զենքով տեղամասային կենտրոն մուտք գործելու արարքը պարունակում հանցակազմ.

Correct! Wrong!

42. Եթե անձը հասել է ՀՀ քրեական օրենքով նախատեսված տարիքի, սակայն մտավոր զարգացման մեջ հետ մնալու հետևանքով ընդունակ չի եղել ամբողջ չափով գիտակցել իր արարքի բնույթն ու նշանակությունը կամ ղեկավարել դա, ապա.

Correct! Wrong!

43. Ա-ն և Բ-ն ամուսնալուծվում են, և դատարանը որոշում է նրանց 2 տարեկան երախային թողնել մոր՝ Ա-ի խնամքին: Ա-ն, ապրուստի միջոց աշխատելու պատրվակով, վերցնում է երեխային և գնում է ՌԴ՝ արտագնա աշխատանքի՝ զրկելով հորը՝ Բ-ին, երեխայի հետ տեսակցելու դատարանի կողմից սահմանած հնարավորությունից: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

44. Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տակ գտնվող կամ Հայաստանի Հանրապետության տարբերանշանը կրող նավի կամ թռիչքում գտնվող օդանավի կամ օդային այլ սարքի վրա հանցանք կատարած անձը.

Correct! Wrong!

45. Պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքների համաձայն՝ հանցագործության համար նախատեսված պատիժներից առավել խիստը նշանակվում է.

Correct! Wrong!

46. Բժիշկ-գինեկոլոգ Ա-ին է դիմում իր ծանոթ Բ-ն՝ խնդրանքով, որպեսզի կատարի աբորտ: Բ-ի մոտ բացակայում են կանացի խորհրդատվության ուղեգիրը, լաբորատոր անալիզները և այլ հետազոտությունները, որոնք անհրաժեշտ են հղիության արհեստական ընդհատման համար: Ա-ն, առանց պատշաճ ձևակերպման, կլինիկայի պայմաններում իրականացնում է աբորտ և, հաշվի առնելով Բ-ի բավարար վիճակը, նրան ուղարկում է տուն: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

47. Թվարկվածներից ո՞րն է պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք հանդիսանում՝ համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի.

Correct! Wrong!

48. Պատժի ժամկետները հաշվարկվում են.

Correct! Wrong!

49. Օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունվող համաներման ակտով.

Correct! Wrong!

50. Իրադրության փոփոխման հետևանքով.

Correct! Wrong!

51. Նշվածներից ու՞մ նկատմամբ կարող են նշանակվել հանրային աշխատանքներ.

Correct! Wrong!

52. Կարգապահական գումարտակում պահելը ազատազրկման փոխարեն չի կարող նշանակվել այն դեպքում, երբ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 29-52