ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 313-335

313. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 304-րդ հոդվածով (վնասարարությունը) նախատեսված արարքը կարող է կատարվել.

Correct! Wrong!

314. Պետական գաղտնիք հրապարակելը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդված) կարող է կատարվել.

Correct! Wrong!

315. Պետական գաղտնիք հրապարակելու համար (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 306-րդ հոդվածով) քրեական պատասխանատվության չի կարող ենթարկվել այն անձը.

Correct! Wrong!

316. Ա-ն դանակի հարվածով ցանկանում է սպանել Բ-ին, սակայն հարվածի շեղման պատճառով Բ-ն ստանում է առողջության ծանր վնաս: Արարքը ենթակա է որակման որպես.

Correct! Wrong!

317. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործությունը (պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը) կարող է կատարվել.

Correct! Wrong!

318. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով (ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելը) նախատեսված հանցագործության սուբյեկտ են.

Correct! Wrong!

319. Պաշտոնատար անձի կողմից, oրենքով սահմանված արգելքին հակառակ, ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն հիմնադրելը կառաջացնի քրեական պատասխանատվություն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով (ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելը).

Correct! Wrong!

320. Կարմիր խաչի կամ Կարմիր մահիկի խորհրդանիշը և տարբերանշանները, ինչպես նաև Կարմիր խաչի կամ Կարմիր մահիկի անվանումներն ապoրինի oգտագործելը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 320-րդ հոդվածով (Կարմիր խաչի կամ մահակի խորհրդանիշը կամ նշանն ապօրինի օգտագործելը) քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

321. Կապի ուղիների պահպանության կանոնները խախտելը, որն անզգուշությամբ վնասել է միջազգային կապի մալուխային ուղիները, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 321-րդ հոդվածով (կապի ուղիները վնասելը) քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

322. Պետական պարգևները հափշտակելը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 323-րդ հոդվածով (պետական պարգևները հափշտակելը) քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

323. Քաղաքացու անձնագիրը կամ կարևոր այլ փաստաթուղթ հափշտակելը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 324-րդ հոդվածով (փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ հափշտակելը կամ վնասելը) քրեական պատասխանատվություն.

Correct! Wrong!

324. Պաշտոնական փաստաթղթեր, դրոշմներ կամ կնիքներ հափշտակելը, ոչնչացնելը, վնասելը կամ թաքցնելը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 324-րդ հոդվածով (փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ հափշտակելը կամ վնասելը) քրեական պատասխանատվություն.

Correct! Wrong!

325. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործությունը (ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վարժական հավաքներից կամ զորահավաքներից խուսափելը) ուղղված է.

Correct! Wrong!

326. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327 ցուցիչ 2-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործությունը (այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողի կողմից ծառայությունից խուսափելը) ուղղված է.

Correct! Wrong!

327. Պետական սահմանի նշանները վերցնելը, տեղաշարժելը կամ ոչնչացնելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

328. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 331-րդ հոդվածով (պետական խորհրդանիշներն անարգելը) նախատեսված հանցանք չի հանդիսանա.

Correct! Wrong!

329. Արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու նպատակով դատարանի գործունեությանը միջամտելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332-րդ հոդվածով (արդարադատության իրականացմանը և քննությանը խոչընդոտելը), եթե այդ միջամտությունը տեղի է ունեցել.

Correct! Wrong!

330. Գործի բազմակողմանի, լրիվ և oբյեկտիվ քննությանը խոչընդոտելու նպատակով դատախազի, քննիչի կամ հետաքննություն կատարող անձի գործունեությանը միջամտելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332-րդ հոդվածով (արդարադատության իրականացմանը և քննությանը խոչընդոտելը), եթե այդ միջամտությունը տեղի է ունեցել.

Correct! Wrong!

331. Վկայի կամ տուժողի կողմից դատարան, նախնական քննության մարմիններ ներկայանալուն կամ նրանց ցուցմունք տալուն խոչընդոտելը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 337-րդ հոդվածով (վկայի կամ տուժողի ներկայանալուն կամ նրանց ցուցմունք տալուն խոչընդոտելը).

Correct! Wrong!

332. Նույն սենյակում գտնվելու ընթացքում էլեկտրական սալիկի կարճ միացում տալու պատճառով Հ-ն նստած տեղից փորձել է վազել էլեկտրական սալիկն անջատելու, այդ ժամանակ Ս-ն, որը նստած դանակով հաց կտրելուց է եղել, կտրուկ շրջվել է դեպի Հ-ի կողմը, դրա հետևանքով նրանք բախվել են, և Ս-ի ձեռքի դանակը վնասել է Հ-ին՝ պատճառելով առողջությանը ծանր վնաս: Որակե՛լ Ս-ի արարքը.

Correct! Wrong!

333. Անձնական երաշխավորի կողմից իր ստանձնած պարտավորությունները չարամտորեն չկատարելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

334. Ապօրինի ձերբակալելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 348-րդ հոդվածով (ապօրինի ձերբակալելը).

Correct! Wrong!

335. Ստորև նշված գործողություններից ո՞րն է հանդիսանում կաշառքի կամ առևտրային կաշառքի պրովոկացիա.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 313-335