ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 336-359

336. Զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում քրեական պատասխանատվություն չի առաջացնում, եթե այն արտահայտվել է.

Correct! Wrong!

337. Զինվորական ծառայությունից կամ դրա առանձին պարտականությունները կատարելուց զինծառայողի հրաժարվելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

338. Գերի հանձնվելը քրեական պատասխանատվություն առաջացնու՞մ է.

Correct! Wrong!

339. Քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատվելը հնարավոր է միայն.

Correct! Wrong!

340. Անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության.

Correct! Wrong!

341. Հանցագործությունն ավարտին հասցնելուց կամովին հրաժարված անձը.

Correct! Wrong!

342. Հանցանքների համակցությամբ յուրաքանչյուր հանցագործության համար առանձին պատիժ (հիմնական և լրացուցիչ) նշանակելով` դատարանը վերջնական պատիժը որոշում է.

Correct! Wrong!

343. Եթե անչափահասի նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոց, ապա նոր հանցանք կատարելիս.

Correct! Wrong!

344. Անչափահասի կողմից ազատազրկման հետ չկապված պատիժը կրելուց հետո նրա դատվածությունը.

Correct! Wrong!

345. Կուսակցություններ ստեղծելու իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

346. Ո՞ր տարբերակում պատժատեսակները դասավորված չեն մեղմից դեպի խիստը.

Correct! Wrong!

347. Օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու համար քրեական պատասխանատվությունը վրա է հասնում.

Correct! Wrong!

348. Ծովի կամ ջրային այլ ուղու վրա աղետի ենթարկվող կամ ենթարկված մարդկանց` նավապետի կողմից oգնություն ցույց չտալը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

349. Ծովի կամ ջրային այլ ուղու վրա աղետի ենթարկվող կամ ենթարկված մարդկանց oգնություն ցույց չտալը, եթե այդ oգնությունը կարող էր ցույց տրվել առանց նավի, անձնակազմի կամ ուղևորների լուրջ վտանգման, քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

350. Ստորև նշված գործողություններից ո՞ր մեկը չի առաջացնի քրեական պատասխանատվություն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 262-րդ հոդվածով (պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելը).

Correct! Wrong!

351. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործությունն (թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, դրանց համարժեքների և պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով) ուղղված է.

Correct! Wrong!

352. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պաշտոնական անփութություն է համարվում.

Correct! Wrong!

353. Ապoրինի կերպով ողորկափող հրազեն ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը հանցագործությու՞ն է.

Correct! Wrong!

354. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 259-րդ հոդվածի՝ նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալը.

Correct! Wrong!

355. Ա-ն և Խ-ն մանկությունից ճանաչել են միմյանց և գտնվել նորմալ հարաբերությունների մեջ: Խ-ն ռեստորանի մոտ նկատելով, որ Ա-ն ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ հայհոյանքներ է տալիս քաղաքացիներին, նրան կարգի է հրավիրել: Դրանից վրդովված Ա-ն սկսել է վիճաբանել Խ-ի հետ, որը կանխվել է շրջապատի բնակիչների միջամտությամբ: Այդ միջադեպից երեք օր հետո՝ ժամը 23:30-ի սահմաններում, Ա-ն ռեստորանում հանդիպել է Խ-ին և, հիշելով 3 օր առաջ տեղի ունեցած անախորժ զրույցը, նորից սկսել է վիճաբանել նրա հետ, հայհոյանքներ են տվել միմյանց: Քաղաքացիների միջամտությամբ Ա-ն դադարեցրել է իր գործողությունները և հեռացել: Սակայն որոշ ժամանակ անց իր հետ նախօրոք վերցված, ապօրինաբար ձեռք բերված հրազենով վերադարձել է և մոտ տարածությունից դիմահար կրակել Խ-ի սրտի շրջանին: Վերջինս ստացած վնասվածքից հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

356. Թվարկվածներից ո՞րն է քրեական պատասխանատվության ենթակա "հանցագործությունը պարտակելը" հանցանքի համար.

Correct! Wrong!

357. Ուրիշի գույքի զգալի չափերով հափշտակությունը, որը կատարվել է վստահությունը չարաշահելու եղանակով` կաշառք ստանալու պատրվակով, որակվում է որպես.

Correct! Wrong!

358. Ավազակությունն ավարտված է համարվում.

Correct! Wrong!

359. Ի՞նչ ժամկետով է կալանքը նշանակվում անչափահասի նկատմամբ քրեական գործով.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 336-359