ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 360-387

360. Ի՞նչ տեսակի դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ չի կարող իր նախաձեռնությամբ նշանակել դատարանը անչափահասի նկատմամբ.

Correct! Wrong!

361. Դատարանի դատավճռով բռնագրավման ենթակա գույքը թաքցնելը.

Correct! Wrong!

362. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններին uուտ տեղեկություններ հաղորդելը.

Correct! Wrong!

363. Կեղծ եզրակացություն կամ սուտ ցուցմունք տալու նպատակով փորձագետին կաշառելը համարվում է.

Correct! Wrong!

364. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 269.1. հոդվածով նախատեսված հանցագործությունն (թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր կամ դրանց պրեկուրսորներ ստանալու իրավունք տվող փաստաթղթեր ապօրինի պատրաստելը, օգտագործելը, կեղծելը կամ կեղծված փաստաթղթեր իրացնելը) ուղղված է.

Correct! Wrong!

365. Ա-ն ավտոշուկայում տեսնելով, որ Մ-ն, Գ-ն, Բ-ն և Է-ն ավտոմեքենայի գնի սակարկության առթիվ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկում և բռնություն գործադրում իր խնամակալության տակ գտնվող հաշմանդամ հորը՝ Հ-ին, սարսափահար լինելով նրան կորցնելու մտքից, հուզական գերլարվածությունից կորցրել է ինքնատիրապետումը և հորը պաշտպանելու նպատակով միջամտել է ծեծկռտուքին, տեղում պատահական ձեռքն ընկած բահի փայտյա բռնակով անկանոն շարժում է կատարել և հարվածել կռվին մասնակից Գ-ին՝ նրա առողջությանը պատճառելով ծանր վնաս: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

366. Վկային կամ տուժողին սուտ ցուցմունք տալուն, փորձագետին կեղծ եզրակացություն տալուն կամ թարգմանչին սխալ թարգմանություն կատարելուն հարկադրելը, ինչպես նաև ցուցմունք տալուց խուսափելուն հարկադրելը, որը զուգորդվել է այդ անձանց կամ նրանց մերձավորի նկատմամբ շանտաժով, սպանության, առողջությանը վնաս պատճառելու, գույքը ոչնչացնելու սպառնալիքով հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

367. ՀՀ քրեական օրենսգրքով պաշտոնական փաuտաթղթեր թաքցնելու համար նախատեսվա՞ ծ է քրեական պատասխանատվություն.

Correct! Wrong!

368. Նշվածներից ո՞րն է ՀՀ քրեական օրենքով նախատեսված որպես պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք.

Correct! Wrong!

369. Ավտոմեքենա վարող անձի կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու հետևանքով մարդու առողջությանն անզգուշությամբ պատճառվել է կարճատև քայքայում: Կա՞ վարորդի արարքում հանցակազմ.

Correct! Wrong!

370. Խարդախության դեպքում զգալի չափ է համարվում հանցագործության պահին Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի.

Correct! Wrong!

371. Վիճաբանության ընթացքում Ա-ն մի քանի անգամ ապտակում է Բ-ին, որի արդյունքում վերջինիս պատճառվում է ֆիզիկական ցավ: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

372. Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցում է համարվում և քրեական պատասխանատվության է հանգեցնում.

Correct! Wrong!

373. Ներքոհիշյալ ո՞ր դեպքում «պետին դիմադրելը կամ նրան զինվորական ծառայության պարտականությունները չկատարելուն կամ ոչ պատշաճ կատարելուն հարկադրելը» հանցանքը որակյալ չի դարձնում.

Correct! Wrong!

374. Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություն չէ.

Correct! Wrong!

375. Ստորև թվարկվածներից ո՞րը նախատեսված չէ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածում՝ (ՀՀ քրեական օրենսգրքի խնդիրներ) որպես քրեական օրենսդրության խնդիր.

Correct! Wrong!

376. Նշվածներից ո՞րն է նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 146-րդ հոդվածում (նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական կամ այլ հաղորդումների գաղտնիությունը խախտելը) որպես քաղաքացիների նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական կամ այլ հաղորդումների գաղտնիությունը խախտելու ծանրացուցիչ հանգամանք.

Correct! Wrong!

377. Ա-ն, մտնելով հարևանի բնակարանը, տեսնում է, որ տանն է միայն երկու տարեկան երեխան, և ուրիշ ոչ ոք չկա: Օգտվելով դրանից՝ նա բնակարանից հափշտակում է պատից կախված ոսկյա ժամացույցը, որը զգալի արժեք է ներկայացնում: Ա-ն կատարել է.

Correct! Wrong!

378. Թվարկածներից ո՞րը նախատեսված չէ ՀՀ քրեական օրենսգրքում որպես առաջին անգամ դասալքություն կատարած զինծառայողին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու պարտադիր հանգամանք.

Correct! Wrong!

379. Կալանքը, որպես պատիժ, կարող է նշանակվել.

Correct! Wrong!

380. Կալանքը հանդիսանում է.

Correct! Wrong!

381. Եթե օտարերկրյա պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցիչները ՀՀ տարածքում կատարում են հանցանք, ապա.

Correct! Wrong!

382. Նշված դեպքերից ո՞րը կհամարվի վտանգավոր ռեցիդիվ.

Correct! Wrong!

383. Անզգուշությամբ կատարված արարքը հանցագործություն է, եթե.

Correct! Wrong!

384. Չավարտված հանցագործություն են համարվում.

Correct! Wrong!

385. Հանցափորձը հնարավոր է.

Correct! Wrong!

386. Նշված դատողություններից ո՞րն է ճիշտ.

Correct! Wrong!

387. Նշված դատողություններից ո՞րն է ճիշտ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 2021, 360-387