ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 1-42

1. Քրեական հետապնդման հարուցում է համարվում.

Correct! Wrong!

2. Քրեական հետապնդման դադարեցում է համարվում.

Correct! Wrong!

3. Դատավարության ո՞ր մասնակիցներն են հանդես գալիս պաշտպանության կողմում.

Correct! Wrong!

4. Ո՞ր մարմնի որոշմամբ է կարող կատարվել բնակարանի զննումը.

Correct! Wrong!

5․ Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձինք դատավարական բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնում են հայերեն կամ այլ լեզվով՝ հայերեն պատշաճ թարգմանությամբ, բացառությամբ.

Correct! Wrong!

6. Թվարկվածներից ո՞րը գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ չէ.

Correct! Wrong!

7. Ինչպիսի՞ լիազորություն չունի դատախազը.

Correct! Wrong!

8. Ինչպիսի՞ իրավասություն չունի դատախազը քրեական գործի մինչդատական վարույթի ընթացքում

Correct! Wrong!

9. Ինչպիսի՞ լիազորություն չունի դատախազը (մեղադրողը) քրեական գործը դատարանի կողմից քննելիս.

Correct! Wrong!

10. Ինչպիսի՞ լիազորություն չունի քննիչը քրեական գործի քննության ընթացքում.

Correct! Wrong!

11. Ինչպիսի՞ որոշում չի կարող կայացնել հետաքննության մարմինը.

Correct! Wrong!

12․ Թվարկվածներից ո՞րն անհետաձգելի քննչական գործողություն չէ.

Correct! Wrong!

13. Կասկածյալի հետ անհրաժեշտ քննչական գործողություններ կատարելու դեպքում քննիչը իրավունք ունի՞ կասկածյալի և իր պաշտպանի տեսակցության ժամկետը սահմանափակել.

Correct! Wrong!

14. Քրեական գործի վարույթի ընթացքում թվարկված դատավարության ո՞ր մասնակիցներն իրավունք ունեն ունենալ օրինական ներկայացուցիչ.

Correct! Wrong!

15. Քրեական դատավարության համապատասխան մասնակցի օրինական ներկայացուցիչների միջև անհամաձայնության դեպքում ո՞վ է ընտրում, թե նրանցից ով պետք է մասնակցի որպես օրինական ներկայացուցիչ.

Correct! Wrong!

16. Քրեական դատավարության ո՞ր մասնակիցներն իրավունք ունեն ունենալ ներկայացուցիչ.

Correct! Wrong!

17. Քրեական գործով վարույթի կարգը որոշվում է այն քրեադատավարական օրենքով, որը գործում է.

Correct! Wrong!

18. Ընթերական իրավունք չունի.

Correct! Wrong!

19. Վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վճռաբեկ դատարանը քննում է.

Correct! Wrong!

20. Մեղադրողին հայտնված բացարկը լուծում է.

Correct! Wrong!

21. Քրեական դատավարությունում ապացույցի թույլատրելիությունը հիմնավորելու պարտականությունն ընկած է.

Correct! Wrong!

22. Կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու կամ կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու միջնորդությամբ դատարան դիմելու իրավունք ունեն.

Correct! Wrong!

23. Ո՞վ իրավունք ունի կասեցնել հանրային ծառայության մեջ գտնվող կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող աշխատողի լիազորությունները.

Correct! Wrong!

24. Ո՞ր դեպքում է քրեական դատավարությունում հարուցված քաղաքացիական հայցն ազատվում պետական տուրքի գանձումից.

Correct! Wrong!

25. Քրեական գործի վարույթի ընթացքում ե՞րբ կարող է հարուցվել քաղաքացիական հայց.

Correct! Wrong!

26. Երկու կամ ավելի հանցագործությունների վերաբերյալ գործերն առաջին ատյանի տարբեր դատարաններին ընդդատյա լինելու դեպքում գործը քննում է.

Correct! Wrong!

27. Քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները նոտարական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները կարող են ստանալ.

Correct! Wrong!

28. Քրեական դատավարությունում մերձավոր ազգականներ չեն համարվում.

Correct! Wrong!

29. Քրեական գործ հարուցելը մերժելու վերաբերյալ որոշումը դատարանի կողմից վերացվելուց հետո.

Correct! Wrong!

30. Ի՞նչ լիազորություն չունի քննչական բաժնի պետը.

Correct! Wrong!

31. Քրեական գործի նյութերին մեղադրյալի կամ նրա պաշտպանի ծանոթանալու ժամկետը կարող է սահմանափակվել.

Correct! Wrong!

32. Մինչև տասնվեց տարեկան վկայի հարցաքննությանը պարտադիր է.

Correct! Wrong!

33. Ձերբակալված կասկածյալի հարցաքննությանը պաշտպանի մասնակցությունն անհապաղ ապահովելու անհնարինության դեպքում քննիչը պարտավոր է նրա մասնակցությունն ապահովել կասկածյալին արգելանքի վերցնելուց հետո.

Correct! Wrong!

34. Նշված անձանցից ու՞մ նկատմամբ քննիչն իրավունք ունի կայացնել որոշում` քննում կատարելու մասին.

Correct! Wrong!

35. Ստորև թվարկված ո՞ր անձանց են առարկաները ճանաչման ներկայացնելիս նախապես նախազգուշացնում ցուցմունքներ տալուց հրաժարվելու կամ խուսափելու, ակնհայտ սուտ ցուցմունքներ տալու համար սահմանված քրեական պատասխանատվության մասին.

Correct! Wrong!

36. Որո՞նք են առգրավում կատարելու հիմքերը

Correct! Wrong!

37. Նախնական քննության տվյալները.

Correct! Wrong!

38. Բնակարանի խուզարկության մասին միջնորդությունը դատավորի կողմից պետք է քննվի.

Correct! Wrong!

39. Քրեական գործը դատական քննության նախապատրաստելիս դատավորը ինչպիսի՞ որոշում չի կարող կայացնել.

Correct! Wrong!

40. Քրեական գործով վարույթը կարող է կասեցվել, երբ.

Correct! Wrong!

41. Արտաշիրմում կատարելիս պարտադիր պետք է մասնակից դարձվեն.

Correct! Wrong!

42. Եթե քրեական գործի քննությանը դատավորի մասնակցությունը անհնար է և նա փոխարինվում է այլ դատավորով, ապա գործի քննությունը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 1-42