ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 104-125

104. Որպես ապացույց չի թույլատրվում օգտագործել.

Correct! Wrong!

105. Անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանվող անձի անվտանգության ապահովումը իրականացնելու նպատակով ինչպիսի՞ միջոցներ չեն կարող կիրառվել.

Correct! Wrong!

106. Ո՞ր քննչական գործողությունը նախատեսված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով.

Correct! Wrong!

107. Քրեական դատավարությունում այլ փաստաթղթերն ապացույց են ճանաչվում.

Correct! Wrong!

108. Ո՞ր խափանման միջոցը կարող է կիրառվել մյուս խափանման միջոցի հետ կապակցված.

Correct! Wrong!

109. Քննչական խմբի ղեկավարն իրավունք չունի.

Correct! Wrong!

110. Ու՞մ նկատմամբ կարող է որպես խափանման միջոց կիրառվել հսկողության հանձնելը.

Correct! Wrong!

111. Ո՞ր խափանման միջոցը կարող է կիրառվել միայն մեղադրյալի նկատմամբ.

Correct! Wrong!

112. Մինչև գրավի մուծված լինելու մասին ապացույցներ ստանալը վարույթն իրականացնող մարմինն ազատության մեջ գտնվող կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ կիրառում է հետևյալ խափանման միջոցը.

Correct! Wrong!

113. Ո՞ր քննչական գործողությունը չի կարող կրկնվել այն կատարելուց անմիջապես հետո.

Correct! Wrong!

114. Անձնական խուզարկությունը, առանց այդ մասին որոշում կայացնելու, չի կարող կատարվել.

Correct! Wrong!

115. Անկախ միջնորդությունից` գործի նյութերի ծանոթացման համար քննիչը ներկայացնում է միայն.

Correct! Wrong!

116. Ո՞րն է գրավի նվազագույն չափը, որը կարող է սահմանվել վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից.

Correct! Wrong!

117. Այլ լեզվով փաստաթղթերը քրեական գործին կցվում են.

Correct! Wrong!

118. Հանցանք կատարելու մեջ կասկածվողին հետաքննության կամ վարույթն իրականացնող մարմնի մոտ բերելուց հետո քանի՞ ժամվա ընթացքում է կազմվում ձերբակալելու մասին արձանագրություն.

Correct! Wrong!

119. Հանցագործության մասին հաղորդում ստանալուց հետո ի՞նչ ժամկետում քննիչը կարող է ստուգել քրեական գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելը.

Correct! Wrong!

120. Հանցագործության մասին հաղորդում ստանալու դեպքում քննիչը ի՞նչ որոշում չի կարող կայացնել.

Correct! Wrong!

121. Նախաքննությունը տարվում է այն վայրում, որտեղ.

Correct! Wrong!

122. Քրեական գործի նյութերին մեղադրյալի և նրա պաշտպանի ծանոթանալու ժամկետը մտնու՞մ է գործի քննության ժամկետի մեջ.

Correct! Wrong!

123. Ո՞ր դեպքում է առգրավման կատարման համար պահանջվում դատախազի թույլտվություն.

Correct! Wrong!

124. Զննմանն ընթերականեր չեն հրավիրվում, եթե.

Correct! Wrong!

125. Քննիչը ե՞րբ է պարտավոր կատարել առերեսում.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 104-125