ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 126-141

126. Ճանաչման ենթակա անձի հետ մեկտեղ առնվազն քանի՞ անձ պետք է ներկայացվի ճանաչման.

Correct! Wrong!

127. Նշվածներից ո՞րը կրկնակի փորձաքննություն կատարելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

128. Նախաքննության ավարտման պահից պաշտպանն իրավունք ունի՞ գործի բոլոր նյութերը պատճենահանել.

Correct! Wrong!

129. Որպես ընթերակա չեն կարող հրավիրվել.

Correct! Wrong!

130. Վերաքննիչ դատարանում գործերի քննությունը կատարվում է.

Correct! Wrong!

131. Հայաստանի Հանրապետության քրեական վերաքննիչ դատարանում գործը դատական նիստում քննության նշանակելու մասին որոշումն ո՞վ է կայացնում.

Correct! Wrong!

132. Մեղադրական եզրակացությամբ գործը ստանալուց հետո դատախազը ի՞նչ որոշում չի կարող ընդունել.

Correct! Wrong!

133. Դատական նիստին կանչման ենթակա անձանց ցուցակի վերաբերյալ դատախազն ի՞նչ որոշում իրավունք ունի կայացնել մինչև գործը դատարան ուղարկելը.

Correct! Wrong!

134. Ժամանակավոր կալանավորման միջնորդությունը մերժելու մասին որոշումը կարո՞ղ է բողոքարկվել.

Correct! Wrong!

135. Ո՞վ է որոշում ճանաչման ներկայացվող այլ անձանց միջև ճանաչման ներկայացվող մեղադրյալի տեղը.

Correct! Wrong!

136. Ո՞ր քրեական գործերն են անցնում դատական քննության նախապատրաստական փուլը.

Correct! Wrong!

137. Ստորև նշված անձանցից ո՞վ չի կարող բերման ենթարկվել.

Correct! Wrong!

138. Դատարանն իրավունք ունի՞ դատաքննության ժամանակ դատական նիստի դահլիճից հեռացնել պաշտպանին.

Correct! Wrong!

139. Դատական նիստի արձանագրության համակարգչային արձանագրման կրիչի օրինակը` դրա համառոտագրման հետ, քրեական գործին մասնակցող անձանց գրավոր դիմումի հիման վրա տրամադրվում է.

Correct! Wrong!

140. Ո՞ր քննչական գործողության կատարման համար որոշում չի կայացվում.

Correct! Wrong!

141. Ի՞նչ դատավարական գործողությամբ է սկսվում դատաքննությունը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 126-141