ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 228-250

228. Ի՞նչ ցուցում չի կարող տալ դատախազը քննիչին նախաքննության ժամկետը երկարացնելու մասին միջնորդությունը մասնակիորեն բավարարելու դեպքում․

Correct! Wrong!

229. Որո՞նք են նախաքննության մարմինները․

Correct! Wrong!

230. Ի՞նչ որոշում կարող է կայացնել դատարանը քրեական գործ հարուցելը մերժելու վերաբերյալ բողոքի հիման վրա․

Correct! Wrong!

231. Դատական քննության ընթացքում մեղադրանքի փոփոխություն թույլատրվում է, եթե․

Correct! Wrong!

232. Առանց տուժողի բողոքի՝ մասնավոր մեղադրանքի գործերով քրեական գործ կարող է հարուցել.

Correct! Wrong!

233. Քրեական դատավարությունում ու՞մ վերաբերյալ անձն իրավունք ունի ցուցմունք չտալ.

Correct! Wrong!

234. Տուժողը կարո՞ղ է մասնակցել կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդության քննության դատական նիստին.

Correct! Wrong!

235. Քրեական դատավարությունում որպես դատական սանկցիա դատարանի դահլիճից հեռացնելը թվարկածներից ու՞ մ նկատմամբ չի կարող կիրառվել.

Correct! Wrong!

236. Պատժի կատարումն իրականացնող մարմինն ի՞նչ դատավարական փաստաթուղթ է ներկայացնում դատարան պատիժ կրող դատապարտյալին պատժից պայմանական վաղակետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու համար.

Correct! Wrong!

237. Տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին, նրանց ներկայացուցիչներին դատավճռի պատճենը տրամադրվում է.

Correct! Wrong!

238. Դատահոգեբանական, դատահոգեբուժական կամ դատաբժշկական փորձաքննություն կատարելու համար բժշկական հաստատությունում կարող են տեղավորվել.

Correct! Wrong!

239. Քննիչի կողմից մեղադրյալի հետախուզում կարող է հայտարարվել.

Correct! Wrong!

240. Ստորև թվարկվածներից ո՞րը պաշտպանի պարտականությունը չէ.

Correct! Wrong!

241. Թվարկածներից ո՞րը չի հանդիսանում քրեական գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ.

Correct! Wrong!

242. Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը կարող է քննչական այլ մարմինների քննիչների վարույթից վերցնել և հատուկ քննչական ծառայության քննիչների վարույթին հանձնել քրեական գործեր, որոնք.

Correct! Wrong!

243. Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը կարող է քննչական այլ մարմինների քննիչների վարույթից վերցնել և հատուկ քննչական ծառայության քննիչների վարույթին հանձնել քրեական գործեր, որոնք.

Correct! Wrong!

244. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերից առերևույթ մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտման առկայությունը նշանակում է, որ․

Correct! Wrong!

245. Ո՞ր դատողությունն է ճիշտ․

Correct! Wrong!

246. Դատարանում դատապարտյալին պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցի քննությանը պարտադիր մասնակցում են.

Correct! Wrong!

247. Ապացույցներ ձեռք բերելիս էական են քննչական կամ դատավարական գործողությունների կատարման կարգի այն խախտումները, որոնք․

Correct! Wrong!

248. Ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ եթե նախաքննության ընթացքում առաջադրված մեղադրանքի որևէ մաս չի հաստատվում, քննիչն իր որոշմամբ.

Correct! Wrong!

249. Ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ համաներման մասին օրենք ընդունվելու հիմքով գործի հարուցման մերժում, վարույթի կարճում և քրեական հետապնդման դադարեցում չի թույլատրվում՝

Correct! Wrong!

250. Ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ մեղադրյալի հետախուզումը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 228-250