ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 43-59

43. Նշված որոշումներից ո՞րը դատարանը իրավունք ունի կայացնել՝ առանց խորհրդակցական սենյակ հեռանալու.

Correct! Wrong!

44. Ամբաստանյալի կողմից ցուցմունք տալուց հետո ո՞վ իրավունք ունի նրան առաջինը հարցաքննել.

Correct! Wrong!

45. Կարո՞ղ է ամբաստանյալը հարցաքննվել մյուս ամբաստանյալների բացակայությամբ.

Correct! Wrong!

46. Թվարկածներից ո՞ր դեպքում է դատաքննության ընթացքում թույլատրվում հրապարակել նախաքննության ընթացքում մեղադրյալի տված ցուցմունքները.

Correct! Wrong!

47. Անձը՝ որպես դատապարտյալ, ո՞ր հանգամանքների շուրջ է հարցաքննվում.

Correct! Wrong!

48. Փորձագետի կողմից եզրակացությունը դատարանում հրապարակելուց հետո այն պարզելու կամ լրացնելու նպատակով ո՞վ է առաջին հերթին հարցաքննում փորձագետին.

Correct! Wrong!

49. Դատարանի համար պարտադի՞ր է դատաքննության ընթացքում պաշտպանության կողմի միջնորդությունը՝ իր կողմից ներկայացված և գործին կցված դեռևս չհետազոտված ապացույցները չհետազոտելու մասին.

Correct! Wrong!

50․ Դատական վիճաբանությունները բաղկացած են հետևյալ հաջորդականությամբ արտասանած ճառերից.

Correct! Wrong!

51. Ու՞մ է միշտ պատկանում վերջին ռեպլիկի իրավունքը.

Correct! Wrong!

52. Ամբաստանյալի վերջին խոսքի ժամանակ թույլատրվու՞մ է նրան հարցեր տալ.

Correct! Wrong!

53. Դատավճիռ կայացնելիս դատարանի լուծմանը ենթակա հարց չէ.

Correct! Wrong!

54․ Քրեական դատավարությունում բնակարանին հավասարեցված չէ.

Correct! Wrong!

55. Դատավարության ո՞ր մասնակիցների նամակագրությունը կարող է վերահսկվել դատարանի որոշմամբ.

Correct! Wrong!

56. Քրեական դատավարությունում դատարանի նախաձեռնությամբ հրավիրված վկային ո՞վ է առաջինը հարցաքննում.

Correct! Wrong!

57. Ստորև թվարկվածներից ո՞ր դեպքում պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր չէ.

Correct! Wrong!

58. Ինչպիսի՞ որոշում չի կարող կայացնել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը.

Correct! Wrong!

59. Պատիժը կրելուց ազատելով մեղադրական դատավճիռ կայացնելու դեպքում՝ ամբաստանյալը կալանքից ազատվում է.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 43-59