Հրապարակումներ

Հոդվածներ, նորություններ

О порядке уведомления других акционеров о продажеакционером акционерного общества своих акций

Законодательством РА не установлены какие-либо положения, обязывающие акционера акционерного общества через общество уведомлять других акционеров при продаже своих акций.

Ավելին ․․․

Բաժնետիրական ընկերության բաժնետիրոջ կողմից իր բաժնետոմսերի վաճառքի մասին մյուս բաժնետերերին ծանուցելու կարգը

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չէ որևէ կարգավորում, որը բաժնետիրական ընկերության բաժնետիրոջից պահանջում է իր բաժնետոմսերը վաճառելիս մյուս բաժնետերերին այդ մասին ծանուցել ընկերության միջոցով։

Ավելին ․․․

Փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկման և վճարման վերաբերյալ կարգավորումներ

Մինչև 01.01.2021 թվականը փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկման և վճարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվել են «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օերնքով, իսկ սկսած 01.01.2021թվականից՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքով:

Ավելին ․․․

Հունվարի 1-ից դրամարկղային գործառնություններն անհրաժեշտ է գրանցել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով վարվող դրամարկղային գրքում

Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2024 թ. հունվարի 1-ից դրամարկղային գործառնություններն անհրաժեշտ է գրանցել միայն էլեկտրոնային եղանակով վարվող դրամարկղային գրքում։

Ավելին ․․․

Դրամաշնորհների հատկացման մրցույթ. ճգնաժամային աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին (արդարադատության մատչելիություն)

ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող #Juremonia ծրագրի շրջանակում հայտարարվում է դրամաշնորհների հատկացման մրցույթ քաղաքացիական հասարակության կառույցների համար:

Ավելին ․․․

Դարձեք հեղինակ

Հրապարակեք հոդված Լեքսիսում։
Լրացրեք Ձեր տվյալները Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար։