Ռեսուրսներ, գործիքներ  և ծառայություններ

ուսումնասիրիր, բացահայտիր, օգտվիր

Ձևաթղթեր

Փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Իրավաբանական փաստաթղթերի նմուշօրինակներ, որոնք կարող են օգտակար լինել

Փաստաբանական հարցում

Տարբեր մարմիններից և կազմակերպություններից տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր ստանալու համար կարող եք դիմել մեզ։
Կարիք չկա այցելելու մեր գրասենյակ հարցմամբ ստացված ձեր փաստաթղթերը ստանալու համար։ Մենք ինքներս դրանք ձեզ կհասցնենք։

Գրականություն

Իրավաբանական գրադարան

Լեքսիսում կարող եք գտնել օնլայն իրավաբանական գրականություն։

Կայքում հրապարակում ենք նաև մեր փաստաբանական գրասենյակում առկա գրքերը և այլ նյութեր, որոնք կարող են օգտակար լինել իրավունքի հարցերով հետաքրքրվող անձանց համար։

Մեր գրադարանից կարող եք օգտվել գրասենյակի կողմից հաստատված կարգին համապատասխան։

Դարձիր հեղինակ

Կարող ես միանալ հեղինակների թիմին հրապարակելու իրավունքի վերաբերյալ հոդվածներ Լեքսիսում։

Մենք կայքում հրապարակում ենք էլեկտրոնային իրավաբանական գրականություն իրավաբանական ռեսուրսներն ավելի հասանելի դարձնելու համար։

Ձեր հոդվածները, մենագրությունները կամ այլ նյութերը Լեքսիսում հրապարակելու համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։

Այլ ոլորտներում գրականություն հրապարակելը (օրինակ` տնտեսագիտություն, ֆինանսներ, տեխնոլոգիաներ և այլ բնագավառներ), նույնպես հնարավոր է, եթե դրանք առնչվում են կայքի առարկային և նպատակներին:

 Մեզ հետ հրապարակելն անվճար է։

Միացիր հեղինակների թիմին

Կարող ես միանալ հեղինակների թիմին հրապարակելու իրավունքի վերաբերյալ հոդվածներ Լեքսիսում։

Շարունակիր սովորել

Թեստեր իրավաբան ուսանողների համար

Լեքսիսում պարբերաբար հրապարակվում են թեստեր իրավաբան ուսանողների և իրավունքով հետաքրքրված անձանց համար։

Թեստային հարցերը իրավունքի տարբեր ոլորտներից են՝ հիմնված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վրա։

Թեստերը նախապատրաստված են ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ընդունելության քննության շտեմարանի հիման վրա և օգտակար են նաև ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի դիմորդների համար։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի 2024 թվականի աշնանային հոսքի քննության շտեմարանի թեստերը Լեքսիսում կտեղադրվեն ակադեմիայի կողմից դրանք հրապարակելուց հետո։ 

2024 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության պաշտոնական շտեմարանը կhրապարակվի ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կայքում՝ http://www.advschool.am

Իմացեք ավելին մեր ծառայությունների մասին

Մեր գործընկերները