Ձևաթղթեր

Փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Իրավաբանական փաստաթղթերի նմուշօրինակներ, որոնք կարող են օգտակար լինել

ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ

Լեքսիսոում կարող եք գտնել իրավաբանական փաստաթղթերի օրինակներ` պայմանագրեր, հրամաններ, կարգադրություններ, լիազորագրեր, կանոնադրոություններ, հայցադիմումներ, այլ։

Փաստաբանական հարցում

Տարբեր մարմիններից և կազմակերպություններից տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր ստանալու համար կարող եք դիմել մեզ։
Կարիք չկա այցելելու մեր գրասենյակ հարցմամբ ստացված ձեր փաստաթղթերը ստանալու համար։ Մենք ինքներս դրանք ձեզ կհասցնենք։

ռեսուրսներ

Իրավաբանական գրադարան

Լեքսիսում կարող եք գտնել օնլայն իրավաբանական գրականություն։

Կայքում հրապարակում ենք նաև մեր փաստաբանական գրասենյակում առկա գրքերը և այլ նյութեր, որոնք կարող են օգտակար լինել իրավունքի հարցերով հետաքրքրվող անձանց համար։

Մեր գրադարանից կարող եք օգտվել գրասենյակի կողմից հաստատված կարգին համապատասխան։

Դարձիր հեղինակ

Մասնակցեք օնլայն իրավաբանական գրականության համալրմանը։

Մենք կայքում հրապարակում ենք էլեկտրոնային իրավաբանական գրականություն իրավաբանական ռեսուրսներն ավելի հասանելի դարձնելու համար։

Ձեր հոդվածները, մենագրությունները կամ այլ նյութերը Լեքսիսում հրապարակելու համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։

Այլ ոլորտներում գրականություն հրապարակելը (օրինակ` տնտեսագիտություն, ֆինանսներ, տեխնոլոգիաներ և այլ բնագավառներ), նույնպես հնարավոր է, եթե դրանք առնչվում են կայքի առարկային և նպատակներին:

 Մեզ հետ հրապարակելն անվճար է։

Միացիր մեզ

Կարող ես միանալ հեղինակների թիմին հրապարակելու իրավունքի վերաբերյալ հոդվածներ Լեքսիսում։

Լրացրեք ձեր տվյալները ձեզ հետ կապ հաստատելու համար։

Շարունակիր սովորել

Թեստեր իրավաբան ուսանողների համար

Լեքսիսում պարբերաբար հրապարակվում են թեստեր իրավաբան ուսանողների և իրավունքով հետաքրքրված անձանց համար։

Թեստային հարցերը իրավունքի տարբեր ոլորտներից են՝ հիմնված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վրա։

Թեստերը նախապատրաստված են ՀՀ փաստաբանների դպրոցի ընդունելության քննության շտեմարանի հիման վրա և օգտակար են նաև ՀՀ փաստաբանների դպրոցի դիմորդների համար։