Կորպորատիվ սպասարկում

Մենք առաջարկում ենք կորպորատիվ ծառայություններ` առևտրային ընկերություններին և անհատ ձեռներեցներին՝ մեկանգամյա և երկարաժամկետ (ընթացիկ) սպասարկման պայմաններով, ինչպես նաև իրավական ուսումնասիրություն (աուդիտ) և ռիսկերի գնահատում: Մենք հակված ենք մեր բիզնես հաճախորդների հետ հաստատել երկարաժամկետ հարաբերություններ՝ նպաստելու ձեռներեցության զարգացմանն ու ներդրումների խթանմանը:

Կորպորատիվ ծառայությունները մասնավորապես ներառում են`

  • իրավաբանական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերի) գրանցում,
  • հիմնադիր փաստաթղթերի վարում, ընդհանուր ժողովների արձանագրությունների, կազմակերպությունների ղեկավար մարմինների որոշումների նախագծերի և այլ փաստաթղթերի կազմում,
  • կանոնադրական փաստաթղթերում փոփոխությունների գրանցում,
  • իրավաբանական անձի վերակազմակերպում և լուծարում,
  • լիցենզիաներ, թույլտվություններ, արտոնագրեր, սերտիֆիկատներ և այլ փաստաթղթեր ստանալու գործընթացի կազմակերպում,
  • քաղաքացիաիրավական փաստաթղթերի վարում և գործարքների իրավաբանական սպասարկում,
  • գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտերի (հրամաններ, կարգադրություններ, ներքին կարգապահական կանոններ, հակահրդեհային և ներքին անվտանգության կանոնակարգեր, գործավարության կարգեր, պաշտոնի հրահանգներ և այլն) կազմում,
  • ապրանքային և սպասարկման նշանների գրանցում, մտավոր սեփականության օբյեկտների գրանցում և պաշտպանություն,
  • դատական ներկայացուցչություն, ներկայացուցչություն պետական այլ մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ու կազմակերպություններում․
  • իրավական համապատասխանության և անվտանգության ապահովում և այլն:

Մենք առաջարկում ենք արտագնա (outsourcing) իրավաբանական ծառայություններ այն բիզնեսներին, որոնք հետաքրքրված են մատչելի և արդյունավետ իրավական լուծումներով:

Այլ ծառայություններ

Խորհրդատվություն

Մենք մատուցում ենք իրավաբանական խորհրդատվություն բիզնեսին և անհատներին բոլոր ոլորտներում, որտեղ աշխատում ենք:

Պաշտպանություն

Մեր քրեական գործերով պաշտպաններն ունեն տարիների փորձ ձեզ լավագույն իրավաբանական օգնությունը ցուցաբերելու համար:

Աուդիտ

Լեքսիսն առաջարկում է իրավաբանական աուդիտ և ռիսկերի գնահատում տարբեր կազմակերպությունների և անհատների։

Ներկայացուցչություն

Մեր թիմը կօգնի ձեզ ներկայացնել և պաշտպանել ձեր իրավունքներն ու շահերը բոլոր դատարաններում ու պետական մարմիններում։

Գործարքներ

Լեքսիսն աջակցում է ձեռնարկատիրական և անձնական տարբեր գործարքների կնքման և կատարման գործընթացներում։

Փաստաթղթեր

Մենք ապահովում ենք տարբեր փաստաթղթերի նախապատրաստումը կորպորատիվ և անհատական հաճախորդների համար տարբեր լեզուներով։

Նախագծեր

Մեր թիմը նախապատրաստում է իրավունքի հետ կապված ցանկացած նախագիծ և ապահովում դրա իրականացումը։

Դասընթացներ

Մենք կազմակերպում ենք դասընթացներ իրավաբան ուսանողների, փաստաբանների դպրոցի դիմորդների և ունկնդիրների համար։