Հունվարի 1-ից դրամարկղային գործառնություններն անհրաժեշտ է գրանցել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով վարվող դրամարկղային գրքում

2023 թ․ դեկտեմբերի 30

Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2024 թ. հունվարի 1-ից դրամարկղային գործառնություններն անհրաժեշտ է գրանցել միայն էլեկտրոնային եղանակով վարվող դրամարկղային գրքում։ ՀՀ հարկային օրենսգրքի գործող կարգավորումների համաձայն՝ դրամարկղային գործառնություններն իրականացվում են դրամարկղի և (կամ) հաշվետու անձանց միջոցով:

Դարձեք հեղինակ

Կարող եք միանալ հեղինակների թիմին հրապարակելու իրավունքի վերաբերյալ հոդվածներ Լեքսիսում։

Լրացրեք ձեր տվյալները ձեզ հետ կապ հաստատելու համար։