Թեստեր

Թեստերը կազմված են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի գրավոր քննության շտեմարանի հիման վրա։

2021թ․ աշնանային հոսքի շտեմարան

Պաշտոնական թեստերը հրապարակված են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կայքում` http://www.advschool.am/admission/repository։