Թեստեր

Թեստերը կազմված են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի գրավոր քննության հին շտեմարանի հիման վրա։

2021թ․ աշնանային հոսքի շտեմարան (թարմացված չէ)

2022 թվականի գարնանային հոսքի պաշտոնական թեստերը հրապարակված են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կայքում` http://www.advschool.am/admission/repository։