ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 2021, 148-167

148. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ ՀՀ վարչական դատարանի ընդդատությանը վերապահված գործերն ըստ էության ի՞նչ կազմով է քննում և լուծում ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

149. Եթե դատարանի գնահատմամբ նորմատիվ իրավական ակտի իրավաչափությունը վիճարկելու գործը ձեռք է բերել հասարակական մեծ հնչեղություն, դատարանը.

Correct! Wrong!

150. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու գործերով ո՞վ կարող է դիմել ՀՀ վարչական դատարան.

Correct! Wrong!

151. ՀՀ վարչական դատարանը որքա՞ն ժամանակով կարող է հետաձգել իր կողմից անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտի իրավաբանական ուժը կորցնելու ժամկետը.

Correct! Wrong!

152. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի որոշումների իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը քննելիս ՀՀ վարչական դատարանն ընդունում է որոշում.

Correct! Wrong!

153. Հավաքը սահմանափակումներով անցկացնելու մասին համայնքի ղեկավարի որոշման իրավաչափության վիճարկման վերաբերյալ գործերը ընդդատյա են.

Correct! Wrong!

154. Հավաքի անցկացման մասին համայնքի ղեկավարի որոշումների և գործողությունների իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերն ի՞նչ կազմով է քննում և լուծում ՀՀ վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

155. Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ հայցադիմում կարող է ներկայացվել.

Correct! Wrong!

156. ՀՀ վարչական դատարանին ընդդատյա ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գործեր չեն.

Correct! Wrong!

157. Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ հայցով ՀՀ վարչական դատարան չեն կարող դիմել.

Correct! Wrong!

158. Ընտրական հանձնաժողովների կողմից նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու հետ կապված հայցադիմումներ կարող են ներկայացվել.

Correct! Wrong!

159. Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գործերով ՀՀ վարչական դատարանի` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը.

Correct! Wrong!

160. Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով վարչական մարմինները կամ պաշտոնատար անձինք իրավասու՞ են դիմել դատարան.

Correct! Wrong!

161. Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերով վարչական իրավախախտման մասին արձանագրությունը.

Correct! Wrong!

162. Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերով ո՞վ է կրում վարչական պատասխանատվություն նախատեսող արարքի ապացուցման բեռը.

Correct! Wrong!

163. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով ՀՀ վարչական դատարանի միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքները քննում և լուծում է.

Correct! Wrong!

164. Լիցենզիայի հետ կապված լիազոր մարմնի որոշումների իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերն ըստ էության ի՞նչ կազմով է քննում և լուծում վարչական դատարանը.

Correct! Wrong!

165. ՀՀ վարչական դատարանն իրավասու՞ է պարտավորեցնել նոտարին կատարելու հայցվող գործողությունը.

Correct! Wrong!

166. Գործի վարույթը կարճելու դեպքում նույն անձանց միջև նույն առարկայի մասին և միևնույն հիմքերով վեճի վերաբերյալ չի թույլատրվում կրկին դիմել ՀՀ վարչական դատարան՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայցվորը հայցից հրաժարվել է.

Correct! Wrong!

167. Հայցի ապահովման մասին միջնորդությունը ՀՀ վարչական դատարանը քննարկում է այն ստացվելուց հետո.

Correct! Wrong!

ՀՀ վարչական դատավարության իրավունք, 2021, 148-167