ՀՀ քրեական իրավունք, 1-30

1. Ըստ օրինականության սկզբունքի.

Correct! Wrong!

2. Ա-ն առանց հաշվառման ապօրինաբար զբաղվել է դեղագործական գործունեությամբ, որի արդյունքում տուժողի առողջությանը անզգուշությամբ պատճառվել է միջին ծանրության վնաս: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

3. Անձնական պատասխանատվության սկզբունքը սահմանում է.

Correct! Wrong!

4. Ըստ մեղքի պատասխանատվության սկզբունքը սահմանում է.

Correct! Wrong!

5. Մարդու իրավունքների պաշտպանին, կապված նրա լիազորությունների իրականացման հետ, սպառնալը կամ նրան վիրավորանք հասցնելը կամ նրա նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելը.

Correct! Wrong!

6. Ինքնասպանության հասցնելու սուբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է.

Correct! Wrong!

7. Հանցագործություն է համարվում.

Correct! Wrong!

8. Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն չէ.

Correct! Wrong!

9. Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

10. Գործուն զղջալու հիմքով անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու պայմաններ են հանդիսանում առաջին անգամ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցանք կատարելը: Ինչպիսի՞ պայմաններ պետք է նախատեսվեն նոր օրենքով, որպեսզի այն համարվի հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող օրենք.

Correct! Wrong!

11. Կողոպուտ է համարվում.

Correct! Wrong!

12. Գողության համար զգալի չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի.

Correct! Wrong!

13. Հափշտակության համար առանձնապես խոշոր չափ է համարվում.

Correct! Wrong!

14. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ գողությունը.

Correct! Wrong!

15. Գողությունը համարվում է ծանրացնող հանգամանքներում կատարված, եթե այն կատարվել է.

Correct! Wrong!

16. Յուրացնելը կամ վատնելը՝ համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի.

Correct! Wrong!

17. Շորթում չէ.

Correct! Wrong!

18. Յուրացման համար զգալի չափ է համարվում հանցագործության պահին Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի.

Correct! Wrong!

19. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 198-րդ հոդվածով որպես կեղծ գովազդ նախատեսված չէ.

Correct! Wrong!

20. Հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություն չէ.

Correct! Wrong!

21. Ո՞րն է տարածության մեջ ՀՀ քրեական օրենսգրքի գործողության քաղաքացիության սկզբունքի էությունը.

Correct! Wrong!

22. Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն չէ.

Correct! Wrong!

23. Առանձնակի արժեք ունեցող առարկաներ հափշտակելը հանցակազմի առարկա են համարվում.

Correct! Wrong!

24. Բանդիտիզմ չէ.

Correct! Wrong!

25. Զանգվածային անկարգությունները.

Correct! Wrong!

26. Նախկինում սպանություն կատարած անձը դատապարտվելուց և պատիժը կրելուց հետո, ընկերոջ հետ վիճաբանության ժամանակ, դանակի հարված հասցնելով սպանել է նրան: Որակե՛լ նրա արարքը.

Correct! Wrong!

27. Դատվածության մարման ժամկետի ընդհատման հիմքն է.

Correct! Wrong!

28. Տուգանքը նշանակվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասով նախատեսված դեպքերում.

Correct! Wrong!

29. Բռնաբարություն կատարողի հետ բռնաբարությանը ներկա է լինում նաև մի կին, որը միաժամանակ օգնում է բռնաբարողին՝ տուժողի ձեռքերը բռնելով և նրա դիմադրությունը կոտրելով: Որակե՛լ կնոջ արարքը.

Correct! Wrong!

30. Ա-ն, զգալի արժեք ներկայացնող իրերով լի պայուսակը դնելով խանութի պատի տակ, մտնում է խանութ՝ ծխախոտ գնելու: Խանութից դուրս գալուց հետո նկատում է, որ պայուսակը չկա: Ուշադիր զննելով շրջակայքը՝ նա նկատում է, որ ինչ-որ մեկն իր պայուսակը ձեռքին հեռանում է մոտակա ճանապարհով: Ա-ն վազում է նրա հետևից և առանց որևէ դիմադրության նրանից վերցնում պայուսակը: Որակե՛լ պայուսակը տանողի արարքը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 1-30