ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 101-120

101. Քրեական դատավարությունում ի՞նչ լիազորություն չունի դատարանը.

Correct! Wrong!

102. Ե՞րբ կարող է քրեական գործի տարածքային ընդդատությունը փոխվել.

Correct! Wrong!

103. Ո՞վ է հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ իրականացնում հսկողություն.

Correct! Wrong!

104. Քրեական հետապնդման մարմինը որքա՞ն ժամանակ կարող է անձին պահել կասկածյալի վիճակում անազատության հետ չկապված խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումը նրան հայտարարելու պահից.

Correct! Wrong!

105. Կասկածը չհաստատվելու դեպքում ի՞նչ կարգավիճակ է ձեռք բերում կասկածյալը.

Correct! Wrong!

106. Կասկածյալի համար կարո՞ղ են պատասխանատվություն առաջացնել իր տված ցուցմունքները.

Correct! Wrong!

107. Ո՞վ է մեղադրյալը.

Correct! Wrong!

108. Մեղադրյալը ո՞ր պահից է ստանում քրեական գործի բոլոր նյութերին ծանոթանալու իրավունք.

Correct! Wrong!

109. Մեղադրյալը ո՞ր պահից է ստանում քրեական գործի բոլոր նյութերից անվճար պատճեններ հանելու իրավունք.

Correct! Wrong!

110. Ո՞ր դեպքում պաշտպանը չի դադարում որպես այդպիսին մասնակցել քրեական գործով վարույթին.

Correct! Wrong!

111. Թվարկածներից ո՞ր դեպքում պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր չէ.

Correct! Wrong!

112. Բացարկման ենթակա չէ գործի ելքով շահագրգռված.

Correct! Wrong!

113. Քրեական վարույթ իրականացնող մարմինն իրավունք ունի՞ որևէ մեկին երաշխավորել հրավիրելու որևէ պաշտպանի.

Correct! Wrong!

114. Ո՞ր դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի կասկածյալին կամ մեղադրյալին առաջարկել հրավիրել այլ պաշտպան կամ պաշտպան նշանակել ՀՀ փաստաբանների պալատի միջոցով.

Correct! Wrong!

115. Պաշտպանն իրավունք ունի՞ ինքնակամ դադարեցնել իր լիազորությունները.

Correct! Wrong!

116. Տուժողի ներկայացուցիչը, ով փաստաբան չէ, իրավունք ունի՞ հրաժարվել քրեական գործով վարույթին հետագա մասնակցությունից.

Correct! Wrong!

117. Քրեական գործի վարույթին ո՞վ կարող է մասնակցել որպես տուժողի իրավահաջորդ.

Correct! Wrong!

118. Քրեական գործով վարույթի ընթացքում ո՞վ կարող է իրականացնել մահացած կամ իր կամքն արտահայտելու ունակությունը կորցրած տուժողի իրավունքները և պարտականությունները.

Correct! Wrong!

119. Տուժողի իրավահաջորդը ե՞րբ իրավունք ունի դադարեցնել իր լիազորությունները.

Correct! Wrong!

120. Տուժողի իրավահաջորդը կարո՞ղ է կանչվել որպես վկա.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 101-120