ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 121-150

121. Փորձագետն իրավունք ունի՞ ծանոթանալ քրեական գործի նյութերին.

Correct! Wrong!

122. Որպես ապացույց չի թույլատրվում օգտագործել.

Correct! Wrong!

123. Անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանվող անձի անվտանգության ապահովումը իրականացնելու նպատակով ինչպիսի՞ միջոցներ չեն կարող կիրառվել.

Correct! Wrong!

124. Դատախազն ի՞նչ ժամկետում պետք է քննության առնի քննիչի կողմից անօրինական գործողություններ կատարելու մասին դատավարության մասնակիցների բողոքները.

Correct! Wrong!

125. Քննիչը պետական պաշտոնատար անձ է, որն իր իրավասության սահմաններում քրեական գործով.

Correct! Wrong!

126. Ո՞ր քննչական գործողությունը նախատեսված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով.

Correct! Wrong!

127. Քրեական դատավարությունում այլ փաստաթղթերն ապացույց են ճանաչվում.

Correct! Wrong!

128. Ո՞ր խափանման միջոցն է կալանավորման այլընտրանքային խափանման միջոց.

Correct! Wrong!

129. Քննչական խմբի ղեկավարն իրավունք չունի.

Correct! Wrong!

130. Ու՞մ նկատմամբ կարող է որպես խափանման միջոց կիրառվել հսկողության հանձնելը.

Correct! Wrong!

131. Ո՞ր խափանման միջոցները կարող են կիրառվել միայն մեղադրյալի նկատմամբ.

Correct! Wrong!

132. Ո՞ր խափանման միջոցը կարող է կիրառվել միայն դատարանի որոշմամբ.

Correct! Wrong!

133. Ո՞րն է մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու առավելագույն տևողությունը ծանր հանցագործությունների գործերով.

Correct! Wrong!

134. Քրեական գործով մինչդատական վարույթում մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու երկամսյա ժամկետը կարո՞ղ է երկարացվել.

Correct! Wrong!

135. Մինչդատական վարույթում դատարանը ի՞նչ ժամկետի սահմաններում կարող է երկարացնել մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը.

Correct! Wrong!

136. Մեղադրյալի՝ կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու անհրաժեշտության դեպքում քննիչը, դատախազը կալանքի տակ պահելու ժամկետը լրանալուց քանի՞ օր առաջ պետք է դատարան ներկայացնեն պատճառաբանված միջնորդություն.

Correct! Wrong!

137. Դատարանը քանի՞ օր առաջ է որոշում կայացնում կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու մասին.

Correct! Wrong!

138. Կալանքի տակ պահելու վայրի վարչակազմը ի՞նչ ժամկետում է պարտավոր կալանքի տակ պահվող անձանց` դատարանին, դատախազին, քննիչին կամ հետաքննության մարմնին հասցեագրված բողոքները և այլ հայտարարությունները ստանալիս դրանք ուղարկել ըստ պատկանելիության.

Correct! Wrong!

139. Անձնական խուզարկությունը, առանց այդ մասին որոշում կայացնելու, չի կարող կատարվել.

Correct! Wrong!

140. Անկախ միջնորդությունից` գործի նյութերի ծանոթացման համար քննիչը ներկայացնում է միայն.

Correct! Wrong!

141. Ո՞րն է գրավի նվազագույն չափը, որը կարող է նշանակվել ոչ մեծ ծանրության հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի նկատմամբ.

Correct! Wrong!

142. Այլ լեզվով փաստաթղթերը քրեական գործին կցվում են.

Correct! Wrong!

143. Հանցանք կատարելու մեջ կասկածվողին հետաքննության կամ վարույթն իրականացնող մարմնի մոտ բերելուց հետո քանի՞ ժամվա ընթացքում է կազմվում ձերբակալելու մասին արձանագրություն.

Correct! Wrong!

144. Հանցագործության մասին հաղորդում ստանալուց հետո ի՞նչ ժամկետում քննիչը կարող է ստուգել քրեական գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելը.

Correct! Wrong!

145. Հանցագործության մասին հաղորդում ստանալու դեպքում քննիչը ի՞նչ որոշում չի կարող կայացնել.

Correct! Wrong!

146. Նախաքննությունը տարվում է այն վայրում, որտեղ.

Correct! Wrong!

147. Քրեական գործի նյութերին մեղադրյալի և նրա պաշտպանի ծանոթանալու ժամկետը մտնու՞մ է գործի քննության ժամկետի մեջ.

Correct! Wrong!

148. Քննիչն ի՞նչ ժամկետում պետք է կայացնի դատաավտոտեխնիկական փորձաքննություն նշանակելու մասին պաշտպանի միջնորդությունը մասնակիորեն մերժելու մասին որոշում.

Correct! Wrong!

149. Ո՞ր դեպքում է առգրավման կատարման համար պահանջվում դատախազի թույլտվություն.

Correct! Wrong!

150. Ինչպիսի՞ քննչական գործողություն պետք է կատարվի պարզելու համար ցուցմունքների միջև առկա էական հակասությունները.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 121-150