ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 151-170

151. Քննիչը ե՞րբ է պարտավոր կատարել առերեսում.

Correct! Wrong!

152. Ճանաչման ենթակա անձի հետ մեկտեղ առնվազն քանի՞ անձ պետք է ներկայացվի ճանաչման.

Correct! Wrong!

153. Քննիչի կողմից փորձագետի եզրակացությունը ստանալուց հետո քանի՞ օրվա ընթացքում մեղադրյալն իրավունք ունի ծանոթանալ դրան.

Correct! Wrong!

154. Նշվածներից ո՞րը կրկնակի փորձաքննություն կատարելու հիմք չէ.

Correct! Wrong!

155. Նախաքննության ավարտման պահից պաշտպանն իրավունք ունի՞ գործի բոլոր նյութերը պատճենահանել.

Correct! Wrong!

156. Մեղադրական եզրակացություն կազմելուց առաջ գործի նյութերին ծանոթանալու ժամանակ պաշտպանն իրավունք ունի՞ վերադառնալ արդեն իսկ ծանոթացած հատորներին.

Correct! Wrong!

157. Ո՞ր մարմիններն են քրեական գործերով արդարադատություն իրականացնում.

Correct! Wrong!

158. Գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո ի՞նչ ժամկետում պաշտպանն իրավունք ունի ներկայացնել լրացուցիչ քննչական գործողություն կատարելու միջնորդություն.

Correct! Wrong!

159. Հայաստանի Հանրապետության քրեական վերաքննիչ դատարանում գործը դատական նիստում քննության նշանակելու մասին որոշումն ո՞վ է կայացնում.

Correct! Wrong!

160. Մեղադրական եզրակացությամբ գործը ստանալուց հետո դատախազը քանի՞ օրվա ընթացքում է պարտավոր հաստատել մեղադրական եզրակացությունը կամ կայացնել այլ որոշում.

Correct! Wrong!

161. Մեղադրական եզրակացությամբ գործը ստանալուց հետո դատախազը ի՞նչ որոշում չի կարող ընդունել.

Correct! Wrong!

162. Դատական նիստին կանչման ենթակա անձանց ցուցակի վերաբերյալ դատախազն ի՞նչ որոշում իրավունք ունի կայացնել մինչև գործը դատարան ուղարկելը.

Correct! Wrong!

163. Մինչդատական վարույթում մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը կարո՞ղ է բողոքարկվել.

Correct! Wrong!

164. Ո՞վ է որոշում ճանաչման ներկայացվող այլ անձանց միջև ճանաչման ներկայացվող մեղադրյալի տեղը.

Correct! Wrong!

165. Ո՞ր քրեական գործերն են անցնում դատական քննության նախապատրաստական փուլը.

Correct! Wrong!

166. Ստորև նշված անձանցից ո՞վ չի կարող բերման ենթարկվել.

Correct! Wrong!

167. Դատարանն իրավունք ունի՞ դատաքննության ժամանակ դատական նիստի դահլիճից հեռացնել պաշտպանին.

Correct! Wrong!

168. Դատական նիստի արձանագրության համակարգչային արձանագրման կրիչի օրինակը` դրա համառոտագրման հետ, քրեական գործին մասնակցող անձանց գրավոր դիմումի հիման վրա տրամադրվում է.

Correct! Wrong!

169. Ո՞ր քննչական գործողության կատարման համար որոշում չի կայացվում.

Correct! Wrong!

170. Ի՞նչ դատավարական գործողությամբ է սկսվում դատաքննությունը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 151-170