ՀՀ քրեական իրավունք, 211-240

211. Հասարակական կազմակերպությունների, կուսակցությունների և առևտրային կառույցների պաշտոնատար անձինք <> հանցանքի սուբյեկտ հանդիսանու՞մ են.

Correct! Wrong!

212. Կաշառք ստանալու հանցանքում որքա՞ն գումարն է համարվում խոշոր չափ.

Correct! Wrong!

213. Կաշառք ստանալու հանցանքում որքա՞ն գումարն է համարվում առանձնապես խոշոր չափ.

Correct! Wrong!

214. Ո՞րն է «կաշառքի միջնորդություն» հանցակազմի բնորոշումը՝ ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի.

Correct! Wrong!

215. «Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը» հանցանքում որքա՞ն գումարն է համարվում խոշոր չափ.

Correct! Wrong!

216. Ստորև բերված ո՞ր դեպքն է պարունակում «պաշտոնատար անձի կոչումը կամ իշխանությունն ինքնակամ յուրացնելու» հանցակազմ.

Correct! Wrong!

217. «Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելը, պահելը կամ իրացնելը» հանցանքում որքա՞ն գումարն է համարվում առանձնապես խոշոր չափ.

Correct! Wrong!

218. Սուտ մատնությունը քրեորեն պատժելի է, եթե.

Correct! Wrong!

219. Ներքոհիշյալ ո՞ր դեպքում «սուտ մատնություն» հանցանքը որակյալ չի համարվում: Այն դեպքում, երբ այն.

Correct! Wrong!

220. «Սուտ մատնություն» հանցանքը ավարտված է համարվում, եթե.

Correct! Wrong!

221. Վաշխառության որակյալ հատկանիշ է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

222. Ներքոհիշյալ ո՞ր հատկանիշն է, որ «վնասաբեր ծրագրեր մշակելը, օգտագործելը և տարածելը» հանցանքը չի դարձնում որակյալ.

Correct! Wrong!

223. Ակնհայտ սխալ թարգմանություն կատարելը ներքոհիշյալ ո՞ր դեպքում չի համարվում որակյալ հանցանք: Այն դեպքում, երբ այն.

Correct! Wrong!

224. Ո՞րն է «հրամանը չկատարելը» հանցանքի բնորոշումը՝ ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 1-ին մասի.

Correct! Wrong!

225. Ներքոհիշյալ ո՞ր դեպքում <> հանցանքը որակյալ չի համարվում.

Correct! Wrong!

226. Պետի կողմից տրված ակնհայտ անօրինական հրամանի չկատարումը ստորադասի կողմից կարելի՞ է դիտել «հրամանը չկատարելը» հանցանք և չկատարողին քրեական պատասխանատվության կանչել.

Correct! Wrong!

227. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի՝ գույքի բռնագրավումը.

Correct! Wrong!

228. Դասալքության պարտադիր հատկանիշն է.

Correct! Wrong!

229. Ա-ն, կասկածելով իր տղայի կնոջն ամուսնուն դավաճանելու մեջ, պարբերաբար բացում է վերջինիս ուղարկած նամակները և ծանոթանում է դրանց բովանդակությանը: Դրանցից մեկում նա գտնում է իր կասկածների հաստատում և եղելությունը ներկայացնում է տղային: Որակե՛լ Ա-ի արարքը․

Correct! Wrong!

230. Ա-ի երկու տարեկան երեխային, որի մայրը մահացած է, առանց Ա-ի համաձայնության, իրենից վերցրել է երեխայի մայրական տատիկը՝ Բ-ն, և հրաժարվում է երեխային վերադարձնել՝ նրան պահելով գաղտնի վայրում: Որակե՛լ Բ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

231. Տուգանքը կիրառվում է.

Correct! Wrong!

232. Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություն չէ.

Correct! Wrong!

233. Արարքի հանցավորությունը, դրա պատժելիությունը և քրեաիրավական այլ հետևանքները որոշվում են.

Correct! Wrong!

234. Անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության.

Correct! Wrong!

235. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի (մարդասիրության սկզբունքը)՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը ծառայում է.

Correct! Wrong!

236. Արարքի հանցավորությունը և պատժելիությունը որոշվում են.

Correct! Wrong!

237. Պատասխանատվությունը մասնակիորեն մեղմացնող և միաժամանակ պատասխանատվությունը մասնակիորեն խստացնող oրենքը.

Correct! Wrong!

238. ՀՀ տարածքից դուրս հանցանք կատարած և ՀՀ-ում գտնվող oտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք.

Correct! Wrong!

239. Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հանցանք կատարած և Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող oտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին, ապա.

Correct! Wrong!

240. Հանցագործություն է համարվում.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 211-240