ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 51-70

51. Եթե քրեական գործի քննությանը դատավորի մասնակցությունը անհնար է և նա փոխարինվում է այլ դատավորով, ապա գործի քննությունը.

Correct! Wrong!

52. Նշված որոշումներից ո՞րը դատարանը իրավունք ունի կայացնել՝ առանց խորհրդակցական սենյակ հեռանալու.

Correct! Wrong!

53. Ամբաստանյալի կողմից ցուցմունք տալուց հետո ո՞վ իրավունք ունի նրան առաջինը հարցաքննել.

Correct! Wrong!

54. Կարո՞ղ է ամբաստանյալը հարցաքննվել մյուս ամբաստանյալների բացակայությամբ.

Correct! Wrong!

55. Թվարկածներից ո՞ր դեպքում է դատաքննության ընթացքում թույլատրվում հրապարակել նախաքննության ընթացքում մեղադրյալի տված ցուցմունքները.

Correct! Wrong!

56. Անձը՝ որպես դատապարտյալ, ո՞ր հանգամանքների շուրջ է հարցաքննվում.

Correct! Wrong!

57. Փորձագետի կողմից եզրակացությունը դատարանում հրապարակելուց հետո այն պարզելու կամ լրացնելու նպատակով ո՞վ է առաջին հերթին հարցաքննում փորձագետին.

Correct! Wrong!

58. Դատարանի համար պարտադի՞ր է դատաքննության ընթացքում պաշտպանության կողմի միջնորդությունը՝ իր կողմից ներկայացված և գործին կցված դեռևս չհետազոտված ապացույցները չհետազոտելու մասին.

Correct! Wrong!

59. Դատական վիճաբանությունները բաղկացած են հետևյալ հաջորդականությամբ արտասանած ճառերից.

Correct! Wrong!

60. Ու՞մ է միշտ պատկանում վերջին ռեպլիկի իրավունքը.

Correct! Wrong!

61. Ամբաստանյալի վերջին խոսքի ժամանակ թույլատրվու՞մ է նրան հարցեր տալ.

Correct! Wrong!

62. Ի՞նչ է հայտարարում դատարանը ամբաստանյալի վերջին խոսքը լսելուց հետո դատավճիռ կամ որոշում կայացնելու համար խորհրդակցական սենյակ հեռանալուց առաջ.

Correct! Wrong!

63. Դատավճիռ կայացնելիս դատարանի լուծմանը ենթակա հարց չէ.

Correct! Wrong!

64. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ դատարանի դատավճիռը կարող է լինել.

Correct! Wrong!

65. Առաջին ատյանի դատարանը դատավճռի պատճենը դատապարտվածին կամ արդարացվածին հանձնում է հրապարակելուց հետո՝ ոչ ուշ, քան.

Correct! Wrong!

66. Դատավարության ո՞ր մասնակիցների նամակագրությունը կարող է վերահսկվել դատարանի որոշմամբ.

Correct! Wrong!

67. Քրեական դատավարությունում դատարանի նախաձեռնությամբ հրավիրված վկային ո՞վ է առաջինը հարցաքննում.

Correct! Wrong!

68. Ստորև թվարկվածներից ո՞ր դեպքում պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր չէ.

Correct! Wrong!

69. ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանում քրեական գործով դատաքննությունը սկսվում է.

Correct! Wrong!

70. Ինչպիսի՞ որոշում չի կարող կայացնել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 51-70