ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 71-100

71. Պատիժը կրելուց ազատելով մեղադրական դատավճիռ կայացնելու դեպքում՝ ամբաստանյալը կալանքից ազատվում է.

Correct! Wrong!

72. Մեղադրյալը (ամբաստանյալը) դատական քննության արագացված կարգ անցկացնելու միջնորդություն կարող է ներկայացնել.

Correct! Wrong!

73. ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանում դատական վիճաբանությունների ընթացքում առաջինը ելույթ է ունենում.

Correct! Wrong!

74. Ու՞մ որոշմամբ է թույլատրվում հեռախոսային խոսակցությունները լսելն ու ձայնագրառելը.

Correct! Wrong!

75. Ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ դատական որոշման կատարումը կարող է հետաձգվել.

Correct! Wrong!

76. Ազատազրկման դատապարտված անձի նկատմամբ դատական որոշման կատարումը հետաձգելու հիմք չի հանդիսանում.

Correct! Wrong!

77. Դիվանագիտական ներկայացուցչության զբաղեցված շենք մուտք գործելը կարող է կատարվել.

Correct! Wrong!

78. Ո՞ր դեպքում ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը ամբաստանյալի նկատմամբ կարող է նշանակել առաջին ատյանի դատարանի դատավճռով նախատեսվածից ավելի խիստ պատիժ.

Correct! Wrong!

79. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վարույթ հարուցելու մասին որոշում կայացնելու իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

80. Եթե քրեական գործի քննության ընթացքում պարզվի, որ հանցակիցներից որևէ մեկն արարք կատարելու պահին գտնվել է անմեղսունակության վիճակում, ապա նրա նկատմամբ գործը.

Correct! Wrong!

81. Նշվածներից ո՞րը անմեղսունակության վիճակում հանրորեն վտանգավոր արարք կատարած անձանց նկատմամբ կիրառվող անվտանգության միջոց չէ.

Correct! Wrong!

82. Քրեական գործով վարույթն ավարտելու համար հավաքված ապացույցները բավարար համարելու դեպքում քննիչը բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու գործերով ստորև թվարկվածներից ինչպիսի՞ որոշում չի կարող կայացնել.

Correct! Wrong!

83. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ դատաքննությունը սկսվում է.

Correct! Wrong!

84. Ինչպիսի՞ որոշում է կայացնում դատարանը, եթե արարքը կատարելու պահին անձը գտնվել է անմեղսունակության վիճակում, իսկ դատական քննության պահին՝ առողջացել է.

Correct! Wrong!

85. Հանցանքը կատարելուց հետո հոգեկան խանգարում ստացած անձանց նկատմամբ կարո՞ղ են կիրառվել խափանման միջոցներ.

Correct! Wrong!

86. Ո՞ր դատարանի կողմից է քննարկվում բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցը վերացնելու կամ փոխելու վերաբերյալ միջնորդությունը.

Correct! Wrong!

87. Դատարանի վարույթում գտնվող քրեական գործերով Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով իրավական օգնություն ցույց տալու հարցերով հաղորդակցությունն իրականացվում է.

Correct! Wrong!

88. Դատավճիռն ի կատար ածելու առնչությամբ ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձի հանձնելը կատարվում է այնպիսի արարքի համար, որը՝ խնդրանքն ուղարկած օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով համարվում է պատժելի, և որի կատարման համար անձը դատապարտվել է ազատազրկման.

Correct! Wrong!

89. Անձի հանձնման մասին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի խնդրանքի կատարումը մերժման հիմք չէ.

Correct! Wrong!

90. Եթե միևնույն անձին հանձնելու մասին խնդրանքներ են ստացվել մի քանի պետություններից, ապա ո՞վ է որոշում, թե որ պետության խնդրանքը պետք է բավարարվի առաջին հերթին.

Correct! Wrong!

91. Մինչև հանձնելու մասին խնդրանքը ստանալը օտարերկյա պետության իրավասու մարմնի միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կալանավորված անձը ազատ է արձակվում, եթե նրան հանձնելու խնդրանքը չի ստացվել կալանքի վերցնելու օրվանից.

Correct! Wrong!

92. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն դատական մարմնի դատավճիռը Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչում է.

Correct! Wrong!

93. Որո՞նք են քրեական հետապնդման մարմինները.

Correct! Wrong!

94. Ստորև թվարկվածներից ո՞րը անմեղության կանխավարկածի հատկանիշ չէ.

Correct! Wrong!

95. Ո՞րը քրեական դատավարության սկզբունք չէ.

Correct! Wrong!

96. Ո՞րը քրեական գործով վարույթի կասեցման հիմք չէ.

Correct! Wrong!

97. Ո՞ր դեպքերում քննիչը իրավունք չունի գործի վարույթը կարճել և քրեական հետապնդումը դադարեցնել վաղեմության ժամկետները անցնելու հիմքով.

Correct! Wrong!

98. Նախաքննության ավարտման ձև չէ.

Correct! Wrong!

99. Քանի՞ դատավորի կազմով են քննվում քրեական գործերը առաջին ատյանի դատարանում.

Correct! Wrong!

100. Գործը մեղադրողին վերադարձնելու մասին որոշում դատավորը կայացնում է այն դեպքում, երբ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 71-100