ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 171-200

171. Ի՞նչ ժամկետում է պարտավոր քրեական գործը քննել և որոշում կայացնել վերաքննիչ դատարանը.

Correct! Wrong!

172. Ովքե՞ր իրավունք ունեն բողոքարկել քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը.

Correct! Wrong!

173. Որո՞ նք են ՀՀ վճռաբեկ դատարանում գործի քննության սահմանները.

Correct! Wrong!

174. Թվարկվածներից ովքե՞ր իրավունք ունեն ՀՀ վճռաբեկ դատարան բողոքարկելու ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի` գործն ըստ էության լուծող և գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերը.

Correct! Wrong!

175. Քրեական դատավարությունում առարկան իրեղեն ապացույց է ճանաչվում.

Correct! Wrong!

176. Եթե վկան հայտարարում է, որ մեղադրյալի մարմնի վրա կան հետվիրահատական հետքեր, ապա դա հիմք է.

Correct! Wrong!

177. Այն դեպքում, երբ գործի համար նշանակություն ունեցող որևէ հարցի պարզումը հնարավոր է միայն տարբեր բնագավառներում հատուկ գիտելիքների կամ հետազոտության տարբեր մեթոդիկաների միաժամանակյա կիրառում, ապա նշանակվում է.

Correct! Wrong!

178. Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում անչափահաս մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառել.

Correct! Wrong!

179. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ դատարանը կիրառում է այն անձանց նկատմամբ, ովքեր.

Correct! Wrong!

180. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով քրեական գործերով մինչդատական վարույթում գտնվող գործերով դատավարական գործողությունները կատարելու վերաբերյալ հարցումները կատարելու առնչությամբ հաղորդակցությունն իրականացվում է.

Correct! Wrong!

181. Դատական քննությանը ամբաստանյալի մասնակցությունը.

Correct! Wrong!

182. Արագացված դատական քննությունը կարող է կիրառվել այն հանցագործություններով, որոնց համար ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատիժը չի գերազանցում.

Correct! Wrong!

183. Ստորև նշվածներից ո՞ր լիազորությամբ մեղադրողն օժտված չէ դատական քննության փուլում.

Correct! Wrong!

184. Իրավաբանական անձը կարո՞ղ է տուժող ճանաչվել.

Correct! Wrong!

185. Ստորև նշվածներից ո՞ր դեպքում անձը չի համարվում կասկածյալ.

Correct! Wrong!

186. Որո՞նք են արդարացման հիմքերը.

Correct! Wrong!

187. Քրեական դատավարությունում ի՞նչ ժամկետում է ՀՀ վճռաբեկ դատարանը կայացնում որոշում վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին.

Correct! Wrong!

188. Ի՞նչ ժամկետում է ՀՀ վճռաբեկ դատարանը գործը քննում դատական նիստում.

Correct! Wrong!

189. Ի՞նչ ժամկետում է ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր վերջնական որոշումն ուղարկում բողոք բերած անձին.

Correct! Wrong!

190. Ո՞վ է դատավարության մասնակիցներին ուղարկում ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից կայացրած դատավճռի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքի պատճենը.

Correct! Wrong!

191. Կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմը անձին կալանքի տակ պահելու ժամկետը լրանալուց քանի՞ օր առաջ է պարտավոր այդ մասին տեղյակ պահել համապատասխան քրեական հետապնդման մարմնին.

Correct! Wrong!

192. Վկան իրավունք ունի՞ քրեական վարույթ իրականացնող մարմին ներկայանալ փաստաբանի հետ.

Correct! Wrong!

193. Դատական քննությունը ամբաստանյալի բացակայությամբ հնարավոր է, եթե.

Correct! Wrong!

194. Քննիչը քրեական գործ հարուցելու մասին որոշման պատճենն ի՞նչ ժամկետում է ուղարկում հսկող դատախազին.

Correct! Wrong!

195. Տուժողի պարտականություն չէ.

Correct! Wrong!

196. Ճանաչվու՞մ է տուժող այն անձը, ում կարող էր անմիջականորեն պատճառվել բարոյական, ֆիզիկական կամ գույքային վնաս, եթե ավարտվեր քրեական օրենքով չթույլատրված արարքի կատարելը.

Correct! Wrong!

197. Իրավունք ունի՞ տուժողը մասնակցել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի նիստերին.

Correct! Wrong!

198. Քրեական դատավարությունում իրավաբանական անձը կարո՞ղ է ճանաչվել քաղաքացիական պատասխանող.

Correct! Wrong!

199. Իրավունք ունի՞ տուժողի ներկայացուցիչը նախաքննության ավարտման պահից ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին.

Correct! Wrong!

200. Քրեական դատավարությունում իրավունք ունի՞ դատական նիստի քարտուղարը լինել թարգմանիչ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 171-200