201. Առաջին ատյանի դատարանի` կալանավորման, կալանքի ժամկետի երկարաձգման, բժշկական հաստատությունում անձանց տեղավորման մասին որոշումների դեմ վերաքննիչ բողոք կարող է բերվել.

Correct! Wrong!

202. Ո՞ր տարածքում է համարվում կատարված տևող հանցագործությունը.

Correct! Wrong!

203. Ո՞ր տարածքում է համարվում կատարված շարունակվող հանցագործությունը.

Correct! Wrong!

204. Քաղաքացիական պատասխանողը իրավունք չունի.

Correct! Wrong!

205. Ո՞ր քննչական և դատավարական գործողությունների արձանագրություններին պաշտպանն իրավունք ունի ծանոթանալ մինչև նախաքննության ավարտը.

Correct! Wrong!

206. Քրեական գործով վարույթին կարո՞ղ է ներգրավվել իրավաբանական հարցերով մասնագետ.

Correct! Wrong!

207. Քրեական դատավարությունում ո՞վ է լուծում առաջին ատյանի դատարանների միջև ընդդատության մասին վեճերը.

Correct! Wrong!

208. Քրեական դատավարությունում տրված վերաքննիչ բողոքի մասին օրենսգրքի համապատասխան նորմում նշված անձանց ծանուցում է.

Correct! Wrong!

209. Քրեական դատավարությունում հարգելի պատճառներով վերաքննիչ բողոքարկման համար սահմանված ժամկետը բաց թողնելու դեպքում բողոք ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձինք կարո՞ղ են միջնորդել վերականգնելու բաց թողնված ժամկետը.

Correct! Wrong!

210. Քրեական դատավարությունում օրինական ուժի մեջ չմտած դատական ակտի վերաքննիչ բողոքարկումը կասեցնու՞մ է դրա օրինական ուժի մեջ մտնելը.

Correct! Wrong!

211. Քանի՞ օրվա ընթացքում քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է քննության առնի տուժող ճանաչելու մասին անձի պահանջը.

Correct! Wrong!

212. Մեղադրանքի կողմի թույլ տված քրեադատավարական օրենքի պահանջների խախտման հետևանքով ապացուցողական նշանակությունը կորցնելու ենթակա նյութը ո՞ր դեպքում կարող է թույլատրվել որպես ապացույց.

Correct! Wrong!

213. Դատապարտյալի ցուցմունքները.

Correct! Wrong!

214. Քրեական դատավարությունում փորձագետի հարցաքննության արձանագրությունը կարո՞ղ է փոխարինել փորձագետի եզրակացությանը.

Correct! Wrong!

215. Քննչական գործողության արձանագրության ոչ լրիվությունը կարո՞ղ է լրացվել ընթերակայի և այլ անձանց ցուցմունքներով.

Correct! Wrong!

216. Ո՞ր դեպքում է կասկածյալին ազատում ձերբակալվածներին պահելու վայրի վարչակազմի ղեկավարը.

Correct! Wrong!

217. Ո՞ր դեպքում անձին կալանքից ազատելու որոշում չի կարող ընդունել կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի ղեկավարը.

Correct! Wrong!

218. Որպես խափանման միջոց կազմակերպության երաշխավորության դեպքում իրավաբանական անձը պարտավո՞ր է մուծել դրամական գումար.

Correct! Wrong!

219. Ո՞ր հանգամանքը պարտադիր չէ պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցումը որպես դատավարական հարկադրանք կիրառելու համար.

Correct! Wrong!

220. Ո՞ր դեպքում քրեական դատավարության կարգով հարուցված քաղաքացիական հայցը կարող է հարուցվել քաղաքացիական դատավարության կարգով.

Correct! Wrong!

221. Քրեական դատավարությունում ո՞ր դեպքում է դատախազի կողմից քաղաքացիական հայց հարուցվում.

Correct! Wrong!

222. Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցը լուծվում է.

Correct! Wrong!

223. Թույլատրվու՞մ է քննչական գործողությունների իրականացումը գիշերային ժամերին.

Correct! Wrong!

224. Իրավունք ունի՞ քաղաքացիական պատասխանողը ծանոթանալ առաջադրված մեղադրանքին.

Correct! Wrong!

225. Իրավունք ունի՞ քաղաքացիական հայցվորի ներկայացուցիչը բողոքարկել հետաքննության մարմնի և դատախազի գործողությունները.

Correct! Wrong!

226. Թվարկածներից ո՞ր դեպքում հետաքննության մարմնի աշխատակիցը կարող է լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակել.

Correct! Wrong!

227. Իրավունք ունի՞ մեղադրողը բողոքարկելու գործն ըստ էության լուծող առաջին ատյանի դատարանների դատական ակտերը քաղաքացիական հայցի մասով.

Correct! Wrong!

228. Դատավարական ի՞նչ փաստաթղթի հիման վրա է քննիչը ստանում հետազոտության համար անհրաժեշտ նմուշներ.

Correct! Wrong!

229. Նմուշներ ստանալու մասին քննիչի կազմած դատավարական փաստաթղթում թվարկածներից ո՞րը պարտադիր չէ նշել.

Correct! Wrong!

230. Քրեական դատավարությունում ո՞ ր պահին գործող օրենքին համապատասխան է որոշվում ապացույցների թույլատրելիությունը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 201-230