ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 231-250

231. Ո՞վ է լուծում ընթերակային հայտնված բացարկի հարցը.

Correct! Wrong!

232. Մեղադրյալի ցուցմունքները.

Correct! Wrong!

233. Որպես խափանման միջոց անձնական երաշխավորության դեպքում անձը պարտավո՞ր է մուծել դրամական գումար.

Correct! Wrong!

234. Ե՞րբ կարող է դատարանը դատապարտյալին լրիվ ազատել որպես պետության եկամուտ գանձվելիք դատական ծախսերը վճարելուց.

Correct! Wrong!

235. Քրեական դատավարությունում թվարկածներից ու՞մ չի ուղարկվում ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատական ակտը.

Correct! Wrong!

236. Թվարկածներից ո՞րը վարույթին դատական նիստի քարտուղարի մասնակցությունը բացառող հանգամանք չէ.

Correct! Wrong!

237. Քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց պահանջներն ե՞րբ պետք է քննության առնվեն և լուծվեն.

Correct! Wrong!

238. Ու՞մ կողմից կարող է քրեական գործով մինչդատական վարույթում փոփոխվել և վերացվել կալանավորման և գրավի ձևով դատարանի ընտրած խափանման միջոցը.

Correct! Wrong!

239. Ի՞նչ ժամկետում պետք է դատարանը քննչական գործողություններ կատարելու և դատավարական հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու մասին միջնորդությունները քննարկի.

Correct! Wrong!

240. Ու՞մ որոշմամբ է գույքն ազատվում կալանքից.

Correct! Wrong!

241. Կալանավորված անձը քանի՞ օրվանից ավելի չի կարող պահվել ձերբակալվածներին պահելու վայրերում, եթե ձերբակալվածներին պահելու վայրից քննչական մեկուսարան կամ, օրենքի պահանջներին համապատասխան, կալանավորվածներին պահելու այլ վայրեր նրա տեղափոխումը հնարավոր է.

Correct! Wrong!

242. Իրավունք ունի՞ տուժողը ծանոթանալ առաջադրված մեղադրանքին.

Correct! Wrong!

243. Կարո՞ղ են դադարեցվել պաշտպանվող անձի նկատմամբ իրականացվող պաշտպանության միջոցները, եթե նա տվել է կեղծ ցուցմունք, որը հաստատվել է օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով.

Correct! Wrong!

244. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում ոչ ժամանակին հարուցված միջնորդությունը.

Correct! Wrong!

245. Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցվորն իրավունք չունի.

Correct! Wrong!

246. Պաշտպանության միջոցներ ձեռնարկելու մասին քրեական դատավարությանը մասնակցող անձի դիմումը քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից քննարկվում է.

Correct! Wrong!

247. Ստորև նշվածներից ո՞ր դեպքում անձը չի նախազգուշացվում սուտ մատնության համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին.

Correct! Wrong!

248. Մինչև քրեական գործ հարուցելու մասին որոշում կայացնելը քննիչը (հետաքննության մարմնի աշխատակիցը) իրավունք չունի.

Correct! Wrong!

249. Քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշման պատճենը ստանալու պահից քանի՞ օրվա ընթացքում այն կարող է բողոքարկվել վերադաս դատախազին.

Correct! Wrong!

250. Մեղադրողը պարտավոր է հրաժարվել մեղադրանքից, եթե այն, իր համոզմամբ, չի հաստատվել դատական քննության ընթացքում և միջնորդել դատարանին կայացնել արդարացման դատավճիռ: Ի՞նչ որոշում պետք է կայացնի դատարանը, եթե գտնում է, որ ամբաստանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը բացառող հիմք չկա.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 231-250