ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 142-164

142. Ովքե՞ր իրավունք ունեն բողոքարկել քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը.

Correct! Wrong!

143. Որո՞ նք են ՀՀ վճռաբեկ դատարանում գործի քննության սահմանները.

Correct! Wrong!

144. Թվարկվածներից ովքե՞ր իրավունք ունեն ՀՀ վճռաբեկ դատարան բողոքարկելու ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի` գործն ըստ էության լուծող և գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերը.

Correct! Wrong!

145. Քրեական դատավարությունում առարկան իրեղեն ապացույց է ճանաչվում.

Correct! Wrong!

146. Եթե վկան հայտարարում է, որ մեղադրյալի մարմնի վրա կան հետվիրահատական հետքեր, ապա դա հիմք է.

Correct! Wrong!

147. Այն դեպքում, երբ գործի համար նշանակություն ունեցող որևէ հարցի պարզումը հնարավոր է միայն տարբեր բնագավառներում հատուկ գիտելիքների կամ հետազոտության տարբեր մեթոդիկաների միաժամանակյա կիրառում, ապա նշանակվում է.

Correct! Wrong!

148. Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում անչափահաս մեղադրյալի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառել.

Correct! Wrong!

149. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ դատարանը կիրառում է այն անձանց նկատմամբ, ովքեր.

Correct! Wrong!

150. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով քրեական գործերով մինչդատական վարույթում գտնվող գործերով դատավարական գործողությունները կատարելու վերաբերյալ հարցումները կատարելու առնչությամբ հաղորդակցությունն իրականացվում է.

Correct! Wrong!

151. Դատական քննությանը ամբաստանյալի մասնակցությունը.

Correct! Wrong!

152. Արագացված դատական քննությունը կարող է կիրառվել այն հանցագործություններով, որոնց համար ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատիժը չի գերազանցում.

Correct! Wrong!

153. Ստորև նշվածներից ո՞ր լիազորությամբ մեղադրողն օժտված չէ դատական քննության փուլում.

Correct! Wrong!

154. Իրավաբանական անձը կարո՞ղ է տուժող ճանաչվել.

Correct! Wrong!

155. Ստորև նշվածներից ո՞ր դեպքում անձը չի համարվում կասկածյալ.

Correct! Wrong!

156. Որո՞նք են արդարացման հիմքերը.

Correct! Wrong!

157. Քրեական դատավարությունում ի՞նչ ժամկետում է ՀՀ վճռաբեկ դատարանը կայացնում որոշում վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին.

Correct! Wrong!

158 Ո՞վ է դատավարության մասնակիցներին ուղարկում ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից կայացրած դատավճռի դեմ բերված վճռաբեկ բողոքի պատճենը.

Correct! Wrong!

159. Դատական քննությունը ամբաստանյալի բացակայությամբ հնարավոր է, եթե.

Correct! Wrong!

160. Տուժողի պարտականություն չէ.

Correct! Wrong!

161. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հանցագործություն կատարած և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձերբակալված անձանց նկատմամբ կիրառվում է ժամանակավոր կալանավորում.

Correct! Wrong!

162. Իրավունք ունի՞ տուժողը մասնակցել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի նիստերին.

Correct! Wrong!

163. Քրեական դատավարությունում իրավաբանական անձը կարո՞ղ է ճանաչվել քաղաքացիական պատասխանող.

Correct! Wrong!

164․ Դատական ակտի վերանայման նոր երևան եկած հանգամանք չէ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 142-164