ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 210-227

210. Քրեական դատավարության ո՞ր օրենքը հետադարձ ուժ չունի.

Correct! Wrong!

211. Դատախազը մասնակցու՞մ է դատական որոշումներն ի կատար ածելու հետ կապված հարցեր քննելիս.

Correct! Wrong!

212. Ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի՝ դատարանը լրացուցիչ որոշում է կայացնում.

Correct! Wrong!

213. Հետաքննությունն ավարտելուց հետո հետաքննության մարմնի պետը գործն ուղարկում է քննիչին.

Correct! Wrong!

214. Նշվածներից ո՞րը հետաքննության մարմին չէ.

Correct! Wrong!

215. Դատավարական հարկադրանքի այլ միջոց է.

Correct! Wrong!

216. Դատավարական հարկադրանքի այլ միջոց է.

Correct! Wrong!

217. Նախաքննությունը պարտադիր է.

Correct! Wrong!

218. Քրեադատավարական օրենքի էական խախտում չէ.

Correct! Wrong!

219. Տուժողի հարցաքննությունը կատարվում է.

Correct! Wrong!

220. Անչափահասների գործերով վարույթի կարգը կիրառվում է այն անձանց հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով.

Correct! Wrong!

221. Փորձագետին չի թույլատրվում հարցաքննել.

Correct! Wrong!

222. Դիակի, դրա մասերի ճանաչումը կատարվում է.

Correct! Wrong!

223. Առերեսում կատարելը քննիչի համար.

Correct! Wrong!

224. Անհրաժեշտ հետազոտություններ կատարելուց հետո փորձագետը կազմում է.

Correct! Wrong!

225. Ո՞ր դեպքում քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը կարող է հրաժարվել հայցադիմումն ընդունելուց.

Correct! Wrong!

226. Դատավարության ո՞ր մասնակիցներն են ներկայացնում մեղադրանքի կողմը.

Correct! Wrong!

227. Ո՞ր դեպքում կարող է երկարացվել քրեական գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելն ստուգելու՝ օրենքով նախատեսված 10-օրյա ժամկետը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական դատավարության իրավունք, 2021, 210-227