ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մենք տրամադրում ենք իրավաբանական խորհրդատվություն անհատներին և կազմակերպություններին իրավունքի այն բոլոր ոլորտներում, որտեղ մենք աշխատում ենք։ 

Յուրաքանչյուր գործով մեր փաստաբաններն իրականացնում են խորը և համակողմանի ուսումնասիրություն հավաստիանալու համար, որ մեր հաճախորդների գործունեությունը համահունչ է օրենքի պահանջներին:

Մենք խորհրդատվություն ենք մատուցում նաև դատական փորձաքննություններին և փորձագիտական ապացույցներին առնչվող հարցերով և օգնում ենք պատշաճ փորձագիտական կազմակերպություն և փորձագետ ընտրելիս:

Մեզ կարող եք հարցեր ուղղել անշարժ գույքի ձեռքբերման, ներդրումներ կատարելու, ցանկացած տեսակի բիզնես հիմնելու, ցանկացած գործարք կնքելու, քաղաքացիություն, կացության կարգավիճակ կամ աշխատանքի թույլտվություն ստանալու կամ այլ իրավական խնդիրներով։

Հարցի բարդությունը խնդիր չէ:

Ստացեք անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն