ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՊՕՐԻՆԻ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ

ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման նպատակով դատախազության կողմից նախաձեռնած ընթացակարգ է, որն սկսվում է հայց հարուցելու հիմքերի ուսումնասիրություն սկսելու վերաբերյալ որոշման կայացմամբ, ներառում է գույքի քաղաքացիական բռնագանձման հայցի հարուցումը և ավարտվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցի վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած եզրափակիչ դատական ակտով կամ օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով”

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով մեր թիմը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները

  • շահագրգիռ անձի անունից դիրքորոշման կազմում և ներկայացում դատախազություն,
  • անձի գույքի և եկամուտների վերաբերյալ հայտարարագրի կազմում և ներկայացում դատախազություն,
  • հայցադիմումի պատասխանի (առարկությունների) կազմում և ներկայացում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական դատարան,
  • մասնակցություն հակակոռուպցիոն քաղաքացիական դատարանի դատական նիստերին,
  • հակակոռուպցիոն քաղաքացիական դատարանի դատական ակտերի բողոքարկում,
  • մասնակցություն վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի դատական նիստերին,
  • վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի դատական ակտերի բողոքարկում վճռաբեկության կարգով։

Ստացեք անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն