Կազմիր և զարգացրու նախագիծդ Լեքսիսում հիմա

Ավելացրու նոր նախագիծ

Ընտրիր նախագծի ներկայացման ճիշտ ձևաթուղթը

Ցանկանում եմ ավելացնել իմ էլեկտրոնային փոստի հասցեն ներդրողների ցանկին

ԳՏԻՐ նախընտրելի նախագիծ

Միացիր ներդրողներին

Լեքսիսը հավաքում է պոտենցիալ ներդրողների կոնտակտային տվյալները՝ հրապարակված նախագծերով նրանց հետ կիսվելու համար։

Լեքսիսում հրապարակված նախագծերը էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում են մեր տվյալների բազայում առկա ներդրողներին։

Լեքսիսի ներդրողների ցանկում ընդգրկվելու համար կարող եք աղյուսակում լրացնել և ուղարկել ձեր անունն ու էլեկտրոնային փոստի հասցեն` ձեզ հետ կապ հաստատելու համար։

Հրապարակիր հոդվածդ Լեքսիսում

Կարող եք միանալ հեղինակների թիմին Լեքսիսում հրապարակելու ներդրումների վերաբերյալ ձեր հոդվածները։
Խնդրում ենք ծանոթանալ
Հոդվածների հրապարակման ուղեցույցին։

Միացեք հեղինակներին

Ուղարկեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն ձեզ հետ կապ հաստատելու համար։