Հասանելի

Ուղարկիր նախագիծ կամ ստացիր հասանելիություն նախագծերին օնլայն

Նախագծողները կարող են մեզ ուղարկել իրենց առևտրային, ոչ առևտրային նախագծերը և սոցիալական ձեռներեցության ծրագրերը Լեքսիսում հրապարակելու համար։

Ներդրողները կարող են օնլայն հասանելիություն ստանալ և դիմել առևտրային, ոչ առևտրային նախագծերին և սոցիալական ձեռներեցության ծրագրերին։

Հրապարակելով նախագծեր Լեքսիսում՝ դուք մեծացնում եք ձեր շանսերը գտնելու ֆինանսական միջոցներ դրա իրականացման համար, քանի որ այն տեսանելի է դառնում աշխարհի տարբեր մասերում գտնվող բազմաթիվ ներդրողների։

Պրոֆեսիոնալ

Մենք կիրառում ենք պրոֆեսիոնալ և համապարփակ լուծումներ անհատներին և կազմակերպություններին լավագույն աջակցությունը ցուցաբերելու համար

Համալիր

Մենք առաջարկում ենք համալիր ծառայություններ՝  համագործակցելով տեղական և օտարերկրյա իրավաբանական,  ֆինանսական, հաշվապահական, մարքեթինգային և ՏՏ ընկերությունների հետ։

Մատչելի

Մենք առաջարկում ենք որակյալ  և արդյունավետ լուծումներ մատչելի պայմաններով։
Մենք հոգ ենք տանում ձեր նախագծի մասին՝ խնայելով ձեր ժամանակն ու բյուջեն։

ԳՈվազդ եվ մարքեթինգ

Գովազդիր ներդրումային նախագծեր Լեքսիսում

Լեքսիսը հրապարակված նախագծերը տարածում է բազմաթիվ սոցիալական լրատվամիջոցներում

գտիր նախագիծ

Միացիր ներդրողներին

Լեքսիսը հավաքում է պոտենցիալ ներդրողների կոնտակտային տվյալները՝ հրապարակված նախագծերով նրանց հետ կիսվելու համար։

Լեքսիսում հրապարակված նախագծերը էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում են մեր տվյալների բազայում առկա ներդրողներին։

Օգտվիր ուղեցույցներից

կազմիր տպավորիչ նախագիծ

Պրոֆեսիոնալ ուղղորդում

Մեր ուղեցույցներն ու մասնագիտական հոդվածները կուղղորդեն ձեզ հրապարակելու գրավիչ նախագծեր Լեքսիոսում։

Ստեղծագործություն

Դուք կարող եք միանալ մեր հեղինակների թիմին՝ Լեքսիսում հրապարակելու ներդրումների վերաբերյալ հոդվածներ և ուղեցույցներ։

Ծառայություններ

Մենք առաջարկում ենք համալիր և մատչելի ծառայություններ

Մենք հոգ ենք տանում ձեր նախագծի մասին՝ խնայելով Ձեր գումարներն ու ժամանակը։
Մենք օգտագործում ենք լավագույն լուծումներն ու նորագույն տեխնոլոգիաները ձեր գաղափարները կյանքի կոչելու համար։
Ձեզ լիարժեք օգնություն ցուցաբերելու համար մենք համագործակցում ենք տեղական և օտարերկրյա իրավաբանական ֆիրմաների,  ֆինանսական, հաշվապահական, մարքեթինգային և ՏՏ ընկերությունների հետ։

– Ներդրումային գրավիչ նախագծերի կամ սոցիալական ծրագրերի  կազմում, որոնք կբավարարեն համապատասխան պահանջներին,
– ներդրումային առաջարկների, ներդրումային նախագծերի նյութերի կազմում,

– ներդրումային ծրագրերի և նախագծերի դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթների նախապատրաստում,
– դրամաշնորհային հայտարարությունների, ծրագրերի և դրամաշնորհային առաջարկությունների նախագծում:

– ներդրողների որոնում ձեր նախագծի համար,
– նախագծերի որոնում ներդրումային առաջարկների համար,
– ներդրողների և նախագծողների միջև կապի և հաղորդակցության ապահովում, փաստաթղթերի փոխանակում։

– նախագծերի վերաբերյալ տեղեկությունների և հայտարարությունների տարածում սոցիալական բազմաթիվ լրատվամիջոցներով,
– վեբկայքերի, տեսանյութերի, լուսանկարների, մարկետինգային նյութերի և ՏՏ լուծումների պատրաստում ձեր նախագծերի, առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ

– նախագծերի և դրան առնչվող փաստաթղթերի թարգմանություն տարբեր լեզուներով։

– ներդրումների բնագավառում իրավաբանական, ֆինանսական և հաշվապահական ծառայություննների մատուցում։