tax

Մինչև 01.01.2021 թվականը փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկման և վճարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվել են «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օերնքով, իսկ սկսած 01.01.2021թվականից՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքով:

Թողնել պատասխան